Vitajte na stránke Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice

Panna Mária sa v roku 1917 zjavila trom deťom, predpovedala ťažké udalosti pre Cirkev aj pre celé ľudstvo, ale ukázala aj čo treba robiť, aby sme týmto udalostiam zabránili. Veľmi dôležitým bodom celého fatimského posolstva je zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Aj naďalej vidíme jej zásahy do dejín sveta a Cirkvi a presviedčame sa, o pravdivosti odkazu Fatimy. Boh ju posiela aj v týchto ťažkých časoch, aby nám ukazovala cestu ku Kristovi.

V boji so zlom a hriechom nám Panna Mária ponúka účinný liek - jej Nepoškvrnené Srdce.

Ako starostlivá Matka nám ponúka vo svojom Srdci útočisko a ochranu, ako to povedala Lucii pri druhom zjavení: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“

Víťazstvo Srdca a Kríža – odkaz Fatimy, list o.arcibiskupa B.Bobera

Koniec dobrý, všetko dobré! – zvykneme povedať, keď si po dlhších vzájomných nedorozumeniach, nezhodách, alebo rôznych problémoch, konečne zhlboka vydýchneme a napriek utŕženým ranám hodnotíme celý náš boj za dobrú vec ako víťazný. Celý život človeka je boj, a to nielen o veci či záujmy. Je to predovšetkým boj o dušu a večný život. Kto však svoj život zasvätí Ježišovi Kristovi a v duchovnom zápase sleduje jeho výzvy a jeho Slovo, nemusí sa báť, že premrhá šance na dar večného života. Ježiš hovorí: Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! (Jn 16, 33).

Zasvätenie farností arcidiecézy

Diecézne Fatimské soboty 2017

Pastiersky list Mons. Stanislava Stolárika

  V tomto týždni je pred nami prvá sobota mesiaca február. Je to čas, kedy chceme začať v našej diecéze „fatimský deviatnik“, ktorého vyvrcholením bude zasvätenie celej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v sobotu 14. októbra 2017 v rožňavskej katedrále.Podľa slov emeritného pápeža Benedikta XVI., nás Panna Mária pozýva „ku kultivovaniu vnútornej citlivosti srdca“, lebo „srdce otvorené Bohu a očistené modlitbou (kontempláciou) je mocnejšie ako pušky a iné zbrane“. Také srdce je otvorené pre jednotu, a nie rozbíjanie. Podľa priania Panny Márie z Fatimy sa chceme každú prvú sobotu spoločne modliť v našej diecéze, i keď každý vo svojej farnosti, filiálke a niektorí i súkromne. Táto modlitba na prvú sobotu v mesiaci nás spojí v celej diecéze. Silou modlitby vytvoríme nádhernú jednotu, ktorej sa diabol najviac bojí. On nás chce rozdeľovať a ide na to rôznymi spôsobmi. K prehĺbeniu jednoty, o ktorú pre nás pri Poslednej večeri Ježiš tak veľmi prosil, dopomôžu predlohy pobožností fatimských sobôt v slovenskom i maďarskom jazyku.

2% daň pre rok 2017

Ďakujeme všetkým, ktorí v predošlom roku podporili našu činnosť a poukázali nám 2% zaplatenej dane z príjmov.

Aj v tomto roku sa naša organizácia uchádza o Vašu priazeň a ponúka Vám možnosť podporiť našu činnosť poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech našej organizácie. Na tejto stránke nájdete "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane", ktoré môžu využiť všetci prispievatelia, ktorí sú zamestnancami. Zároveň však musia poslať na daňový úrad aj "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti", ktoré Vám na požiadanie musí vystaviť Váš zamestnávateľ.

Fatima 13/2017

 Nové číslo časopisu Fatima 13/2017 venované 100 ročnici zjavení vo Fatime, si môžete objednať na adrese: INSPM Mäsiarska 28 Košice. 

Link na Facebook

Všetky naše akcie, aktuality a foto z rôznych akcií si môžete pozrieť okrem tejto webovej stránky aj na našej novej facebookovej adrese:

https://www.facebook.com/In%C5%A1tit%C3%BAt-Nepo%C5%A1kvrnen%C3%A9ho-Srdca-Panny-M%C3%A1rie-764683940300623/

STRETNUTIE V KOSTOLE KRISTA KRÁĽA V KOŠICIACH

Celomestské večeradlo v kostole Krista Kráľa  bude dňa 22.2.2017. 

Herľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenieHerľanyduchovné cvičenieduchovné cvičenie