Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy » Adorácie

Adorácia za kňazov

 Eucharistická adorácia za kňazov v Košiciach

Kongregácia pre klérus vo svojom liste z 8.12.2007  „ Eucharistická adorácia pre posvätenie kňazov nás vyzýva:

 ........  „Chceme zaviesť do Cirkvi hnutie modlitieb, umiestniac do centra pozornosti nepretržitú 24 – hodinovú eucharistickú adoráciu, aby sa modlitby adorácie, vďakyvzdania, chvál, prosieb a odprosovania vznášali k Bohu nepretržite a z každej časti sveta, s hlavným úmyslom vzbudiť dostatočný počet duchovných povolaní do kňazského stavu. ..... Preto žiadame všetkých diecéznych ordinárov, ktorí zvlášť chápu špecifickosť a nenahraditeľnosť kňazskej služby v živote Cirkvi, spolu s naliehavosťou spoločného úsilia na podporu služobného kňazstva, aby sa aktívne podieľali a podporovali – u rozličných ľudí, ktorých im Boh zveril – skutočné a vhodné večeradlá, v ktorých klerici, rehoľníci a laici – vzájomne spojení v duchu pravého spoločenstva – sa oddajú modlitbe, vo forme nepretržitej eucharistickej adorácie v duchu skutočnej, úprimnej a autentickej obnovy a očisty.“

Veriaci z večeradlových skupín, z jednotlivých mestských častí Košíc, ktorí sa už viac rokov modlia za kňazov a adorujú pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, privítali túto výzvu Kongregácie. V kostole Božského Srdca Ježišovho, ktorý patrí rehoľnej spoločnosti Jezuitov    je už pár rokov  vystavená Sviatosť Oltárna k poklone od skončenia rannej sv. omše - od 7.00 hod. až do večernej svätej omše, t.j. do 17.00 hod. Z radov večeradlových skupín vyšla iniciatíva, aby táto poklona trvala až do ďalšieho dňa, do rannej sv. omše. Takto by táto poklona Sviatosti Oltárnej trvala 24 – hodín. Keďže Jezuiti súhlasili, a tak už od roku 2008 prebieha v ich kostole nepretržitá 24 – hodinová adorácia, podľa želania Kongregácie pre klérus, ktorú zabezpečujú večeradlové modlitbové skupiny mesta.

 

Program prvopiatkovej  adorácie v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

07.00  –  17.00 hod. tichá adorácia

18.30  –  19.30 hod. sv. omša

19.30  –  21.00 Večeradlo dvojružencové 

                      Radostný a ruženec Svetla

21.00  –  21.30 tichá adorácia

21.30  –  22.00 Bolestný ruženec, požehnanie

 

Zabezpečenie celonočnej adorácie v prvé piatky

      v roku 2018 podľa modlitbových skupín

I. JANUÁR XXX XXX
II. FEBRUÁR 2.2.2018 Muži
III. MAREC 2.3.2018 Nemcová - Poľov
IV. APRÍL 6.4.2018 Gabonaiová
V. MÁJ 4.5.2018 Kočišová
VI. JÚN 1.6.2018 Lorincová - Kavečany
VII. JÚL 6.7.2018 Jazero
VIII. AUGUST 3.8.2018 Kolibárová
IX. SEPTEMBER 7.9.2018 Zacharová - Terasa
X. OKTÓBER 5.10.2018 Vargová
XI. NOVEMBER 2.11.2018 Fričovská
XII. DECEMBER 7.12.2018  Ťahanovce+ J.Karpatová

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017