Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy » Adorácie

Adorácia za kňazov

 Eucharistická adorácia za kňazov v Košiciach

Kongregácia pre klérus vo svojom liste z 8.12.2007  „ Eucharistická adorácia pre posvätenie kňazov nás vyzýva:

 ........  „Chceme zaviesť do Cirkvi hnutie modlitieb, umiestniac do centra pozornosti nepretržitú 24 – hodinovú eucharistickú adoráciu, aby sa modlitby adorácie, vďakyvzdania, chvál, prosieb a odprosovania vznášali k Bohu nepretržite a z každej časti sveta, s hlavným úmyslom vzbudiť dostatočný počet duchovných povolaní do kňazského stavu. ..... Preto žiadame všetkých diecéznych ordinárov, ktorí zvlášť chápu špecifickosť a nenahraditeľnosť kňazskej služby v živote Cirkvi, spolu s naliehavosťou spoločného úsilia na podporu služobného kňazstva, aby sa aktívne podieľali a podporovali – u rozličných ľudí, ktorých im Boh zveril – skutočné a vhodné večeradlá, v ktorých klerici, rehoľníci a laici – vzájomne spojení v duchu pravého spoločenstva – sa oddajú modlitbe, vo forme nepretržitej eucharistickej adorácie v duchu skutočnej, úprimnej a autentickej obnovy a očisty.“

Veriaci z večeradlových skupín, z jednotlivých mestských častí Košíc, ktorí sa už viac rokov modlia za kňazov a adorujú pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, privítali túto výzvu Kongregácie. V kostole Božského Srdca Ježišovho, ktorý patrí rehoľnej spoločnosti Jezuitov    je už pár rokov  vystavená Sviatosť Oltárna k poklone od skončenia rannej sv. omše - od 7.00 hod. až do večernej svätej omše, t.j. do 17.00 hod. Z radov večeradlových skupín vyšla iniciatíva, aby táto poklona trvala až do ďalšieho dňa, do rannej sv. omše. Takto by táto poklona Sviatosti Oltárnej trvala 24 – hodín. Keďže Jezuiti súhlasili, a tak už od roku 2008 prebieha v ich kostole nepretržitá 24 – hodinová adorácia, podľa želania Kongregácie pre klérus, ktorú zabezpečujú večeradlové modlitbové skupiny mesta.

 

Program prvopiatkovej  adorácie v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

07.00  –  17.00 hod. tichá adorácia

18.30  –  19.30 hod. sv. omša

19.30  –  21.00 Večeradlo dvojružencové 

                      Radostný a ruženec Svetla

21.00  –  21.30 tichá adorácia

21.30  –  22.00 Bolestný ruženec, požehnanie

 

Zabezpečenie celonočnej adorácie v prvé piatky

      v roku 2018 podľa modlitbových skupín

I. JANUÁR XXX XXX
II. FEBRUÁR 2.2.2018 Muži
III. MAREC 2.3.2018 Nemcová 
IV. APRÍL 6.4.2018 Gabonaiová
V. MÁJ 4.5.2018 Kočišová
VI. JÚN 1.6.2018 Lorincová 
VII. JÚL 6.7.2018 Jazero
VIII. AUGUST 3.8.2018 Kolibárová
IX. SEPTEMBER 7.9.2018 Zacharová 
X. OKTÓBER 5.10.2018 Vargová
XI. NOVEMBER 2.11.2018 Fričovská
XII. DECEMBER 7.12.2018   J.Karpatová

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017