Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Duchovné cvičenia

Pozývame všetkých vstúpiť do trvalého večeradla na DC, ktoré budú organizované v jednotlivých dekanátoch Slovenska. Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku pokračujeme v duchovných cvičeniach, konaných formou večeradla podľa požiadaviek, ktoré sme dostali do INSPM od dekanátnych responzabile.

Prihlášky na duchovné cvičenia prijímajú dekanátni responzabile. Títo vám podajú aj bližšie informácie, pretože zabezpečujú technickú stránku DC. Ak Vám nevyhovuje termín určený pre Váš dekanát, môžete sa prihlásiť aj v inom dekanáte podľa doleuvedeného rozpisu.

 PROGRAM duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla v roku  2017

Pozývame Vás vstúpiť  do intenzívnej modlitby a meditácie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou za spásu duší a tak zmierňovať následky veľkého odpadu od viery, o ktorých hovorila Panna Mária vo Fatime.

7.12.- 10.12.20017 budú DC v Prešove v exercičnom dome SJ  pre Košice okolie. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 49 24 0911 912 537, 0905 412 040; fatima@maria.sk

28.12.- 1.1.2018 budú silvestrovské DC v Herľanoch. Pozývame na nich všetkých, ktorý chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 0911                        912 537; fatima@maria.sk

 PROGRAM duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla v roku  2018

 

11.1. – 14.1.2018  budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

18.1. – 21.1.2018  budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

15.2. – 18.2.2018 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov I. a Prešov II.  Informácie podá a prihlášky prijíma Namešpetrová Gabriela, Kapušany 383, tel.: 0918-832 298, slivkova.silvia@post.sk a Marta Matúšova, Žipov 9, tel.: 051 -778 3407, 051 -778 3174, martuska.mat@gmail.com

1.3. - 4.3.2018 budú DC pre dekanát Vranov nad Topľou. Prihlášky prijíma a informácie podá Magdaléna Balberčaková, Vranov nad Topľou, tel.: 057 -  442 3969, 0902 668 315, balbo.t@gmail.com

8.3. – 11.3.2018   budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky prijíma a informácie podá Ing. Zita Dzuríková, tel.: 0915-962 364, zita.dzurikova@gmail.com  a Ing. Danka Bednárova tel.: 0905-259 365, bednarovadanka@gmail.com

21.3. – 23.3.2018 budú DC pre Rožňavskú diecézu. Prihlášky prijíma a informácie podá Elena Gubániová, Špitalská 19, Lučenec, tel.: 0908-426 868, tel.: 047-432 7903, d1.varga@gmail.com  alebo Ľubomíra Olahová, nám. L. Svobodu 2862, Lučenec.

5.4. – 8.4.2018 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca, pre dekanáty Prešov I. a Prešov II. Informácie podá a prihlášky prijíma Namešpetrová Gabriela, Kapušany 383, tel.: 0918-832 29, slivkova.silvia@post.sk8  a Marta Matúšova, Žipov  9, tel.: 051 -778 3407, 051 -778 3174,  martuska.mat@gmail.com

12.4. - 15.4.2018 budú DC pre dekanáty Bratislava, Senica, Senec, Pezinok, Malacky, Šaštín a Skalica. Informácie podá a prihlášky prijíma  Zuzana Dobšinská, tel.: 0904 -689 482, zuzana.dobsinska@gmail.com 

26.4. – 29.4.2018  budú DC  v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov- Solivar a Košice - Juh. Prihlášky prijíma a informácie podá Dana Komadová, Janovík 104, tel.: 0904–477 200 , fatima@maria.sk a Paulína Miľová, Vyšná Myšľa 213, tel.: 055-694 3822, 0904-222 391, paulamilova@centrum.sk

7.6. – 10.6.2018 budú DC pre dekanáty Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves v exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči.  Informácie podá a prihlášky prijíma p. Ing. Emília Králiková, Jánovce, tel.: 0911 861 588;  ekralikova1@gmail.com

12.7 – 15.7.2018 budú DC pre dekanáty Žilina, Varín, Rajec, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Bytča, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Trenčín a Bánovce nad Bebravou. Informácie podá a prihlášky prijíma  Ladislav Štefanec, Pod Hradiskom 7, Žilina 010 04, tel.:  0904 274 528; stefanec.ladislav@lucom.sk   a  Julián Vančo, Švermova 22, Trenčín, tel.: 0903 904 397, 0915 875 444.

19.7. – 22.7.2018  budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanátnych responzabile. Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 055-633 4924, 0905-412 040, 0911-912 537, fatima@maria.sk

11.10.-14.10.2018 budú DC pre dekanáty Sereď, Nitra, Senec, Galanta, Nové Zámky a Hlohovec. Informácie podá a prihlášky prijíma Helena Hudáková, Vinohrady n. Váhom, tel.: 031 -789 9362 alebo 0903 -726 255, helena.hudakova621@szm.sk a a Martina Cicáková, č.t. 0907 060 833, cicakova.tina@gmail.com

6.12. – 9.12.2018  budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košice. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

28.12.- 1.1.2019 budú silvestrovské DC . Pozývame na nich všetkých, ktorý chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 0911                        912 537; fatima@maria.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017