Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Duchovné cvičenia

Pozývame všetkých vstúpiť do trvalého večeradla na DC, ktoré budú organizované v jednotlivých dekanátoch Slovenska. Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku pokračujeme v duchovných cvičeniach, konaných formou večeradla podľa požiadaviek, ktoré sme dostali do INSPM od dekanátnych responzabile.

Prihlášky na duchovné cvičenia prijímajú dekanátni responzabile. Títo vám podajú aj bližšie informácie, pretože zabezpečujú technickú stránku DC. Ak Vám nevyhovuje termín určený pre Váš dekanát, môžete sa prihlásiť aj v inom dekanáte podľa doleuvedeného rozpisu.

 

 

 

 PROGRAM duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla v roku  2017

Preto Vás pozývame vstúpiť  do intenzívnej modlitby a meditácie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou za spásu duší a tak zmierňovať následky veľkého odpadu od viery, o ktorých hovorila Panna Mária vo Fatime.

 

5.1.- 8.1.2017 budú DC v Herľanoch pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040; fatima@maria.sk

12.1.- 15.1.2017 budú DC v Herľanoch pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040; fatima@maria.sk

19.1.- 22.1.2017 budú DC v Herľanoch pri Košiciach pre dekanáty Prešov -Solivar a Košice -Juh. Prihlášky prijíma a informácie podá p. Daniela Komadová, Janovík 104, tel.: 0904 477 200; fatima@maria.sk a p. Paulína Miľová, Vyšná Myšľa 213, tel.: 055 694 3822, 0904 222 391; paulamilova@centrum.sk.

9.2.- 12.2.2017 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov I. a Prešov II. Informácie podá a prihlášky prijíma p. Gabriela  Namešpetrová, Kapušany 383, tel.: 0918 832 298; slivkova.silvia@post.sk  a p. Marta Matúšová, Žipov 9, tel.: 051 778 3407, 051 778 3174; martuska.mat@gmail.com

16.2.- 19.2.2017 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov I. a Prešov II. Informácie podá a prihlášky prijíma p. Gabriela  Namešpetrová, Kapušany 383, tel.: 0918 832 298;slivkova.silvia@post.sk  a p. Marta Matúšová, Žipov 9, tel.: 051 7783407, 051 778 3174;martuska.mat@gmail.com

16.3 – 19.3.2017 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky prijíma a informácie podá p. Ing. Zita Dzuríková, tel.: 0915 962 364; zita.dzurikova@gmail.com a Ing. Danka Bednárová tel.: 0905 259 365; zoht@hornatorysa.com.

29.3.- 31.3.2017 budú DC pre Rožňavskú diecézu. Prihlášky prijímajú a informácie vám podajú p. Elena Gubániová, Špitalská 19, Lučenec, tel.: 0908 426 868 d1.varga@gmail.com alebo Gabriela Bartóková, Rúbanisko 1/3, Lučenec, tel.: 047 432 7903 a p. Ľubomíra Olahová, nám. L. Svobodu 2862,Lučenec.

20.4.- 23.4.2017 budú v Exercičnom dome v Nitre pre dekanáty Trnava, Piešťany, Senica . Informácie podá a prihlášky prijíma p. Beáta Tačovská, Križovany nad Dudváhom, tel.: 0907 760 305, 033 558 4106; beata.tacovska@gmail.com.

27.4.- 30.4.2017 budú DC pre dekanát Stará Ľubovňa. Prihlášky prijíma a informácie vám podá p. Mgr. Anna Leščinská, Vyšné Ružbachy, tel.. 0902 682 236; mgrlescinska@gtsmail.sk.

11.5.- 14.5.2017 budú DC pre dekanáty Bratislava, Senica, Senec, Pezinok, Malacky, Šaštín, a Skalica. Informácie podá a prihlášky prijíma p. Zuzana Dobšinská, tel.: 0904 689 482; Zuzana.dobsinska@gmail.com alebo p. Silvia Duchková, tel.: 0919 235 921;  s.duchkova@gmail.com.

13.7.- 16.7.2017 budú DC pre dekanáty Žilina, Varín, Rajec, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Bytča, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Trenčín a Bánovce nad Bebravou. Informácie podá a prihlášky prijíma p. Ladislav Štefanec, Pod Hradiskom 7, Žilina 010 04, tel.. 0904 274 528; stefanec.ladislav@lucom.sk   a p. Julián Vančo, Švermova 22, Trenčín, tel.: 0903 904 397, 0915 875 444.

24.8.- 27.8.2017 budú DC pre dekanátnych responzabile .Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537; fatima@maria.sk

12.10.- 15.10.2017 budú DC pre dekanáty Sereď, Nitra, Senec, Galanta, Nové Zámky, a Hlohovec. Informácie podá a prihlášky prijíma Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom, tel.: 031 789 9362 alebo 0903 726 255; helenahudakova621@szm.sk 

19.10.- 22.10.2017 budú DC pre dekanáty Bratislava, Senica, Senec, Pezinok, Malacky, Šaštín a Skalica. Informácie podá a prihlášky prijíma p. Zuzana Dobšinská, tel.: 0904 689 482; Zuzana.dobsinska@gmail.com alebo p. Silvia Duchková, tel.: 0919 235 921;  s.duchkova@gmail.com

26.10.-29.10.2017 budú DC pre dekanáty Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves. Informácie podá a prihlášky prijíma p. Ing. Emília Králiková, Jánovce, tel.: 0911 861 588;  ekralikova1@gmail.com .

16.11.-19.11.2017 budú DC pre dekanát Vranov nad Topľou. Prihlášky prijíma a informácie podá Magdaléna Balberčáková, Vranov n/Topľou, Lúčna 818/25, tel.: 057 4423963, 0902 668 3151.

7.12.- 10.12.20017 budú DC v Prešove v exercičnom dome SJ  pre Košice okolie. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 49 24 0911 912 537, 0905 412 040; fatima@maria.sk

28.12.- 1.1.2018 budú silvestrovské DC v Herľanoch. Pozývame na nich všetkých, ktorý chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 0911                        912 537; fatima@maria.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017