Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy » Adorácie

Adorácia za kňazov

 Eucharistická adorácia za kňazov v Košiciach

Kongregácia pre klérus vo svojom liste z 8.12.2007  „ Eucharistická adorácia pre posvätenie kňazov nás vyzýva:

 ........  „Chceme zaviesť do Cirkvi hnutie modlitieb, umiestniac do centra pozornosti nepretržitú 24 – hodinovú eucharistickú adoráciu, aby sa modlitby adorácie, vďakyvzdania, chvál, prosieb a odprosovania vznášali k Bohu nepretržite a z každej časti sveta, s hlavným úmyslom vzbudiť dostatočný počet duchovných povolaní do kňazského stavu. ..... Preto žiadame všetkých diecéznych ordinárov, ktorí zvlášť chápu špecifickosť a nenahraditeľnosť kňazskej služby v živote Cirkvi, spolu s naliehavosťou spoločného úsilia na podporu služobného kňazstva, aby sa aktívne podieľali a podporovali – u rozličných ľudí, ktorých im Boh zveril – skutočné a vhodné večeradlá, v ktorých klerici, rehoľníci a laici – vzájomne spojení v duchu pravého spoločenstva – sa oddajú modlitbe, vo forme nepretržitej eucharistickej adorácie v duchu skutočnej, úprimnej a autentickej obnovy a očisty.“

Veriaci z večeradlových skupín, z jednotlivých mestských častí Košíc, ktorí sa už viac rokov modlia za kňazov a adorujú pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, privítali túto výzvu Kongregácie. V kostole Božského Srdca Ježišovho, ktorý patrí rehoľnej spoločnosti Jezuitov    je už pár rokov  vystavená Sviatosť Oltárna k poklone od skončenia rannej sv. omše - od 7.00 hod. až do večernej svätej omše, t.j. do 17.00 hod. Z radov večeradlových skupín vyšla iniciatíva, aby táto poklona trvala až do ďalšieho dňa, do rannej sv. omše. Takto by táto poklona Sviatosti Oltárnej trvala 24 – hodín. Keďže Jezuiti súhlasili, a tak už od roku 2008 prebieha v ich kostole nepretržitá 24 – hodinová adorácia, podľa želania Kongregácie pre klérus, ktorú zabezpečujú večeradlové modlitbové skupiny mesta.

 

Program prvopiatkovej  adorácie v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

07.00  –  17.00 hod. tichá adorácia

18.30  –  19.30 hod. sv. omša

19.30  –  21.00 Večeradlo dvojružencové 

                      Radostný a ruženec Svetla

21.00  –  21.30 tichá adorácia

21.30  –  22.00 Bolestný ruženec, požehnanie

 

Zabezpečenie celonočnej adorácie v prvé piatky

      v roku 2019 podľa modlitbových skupín

I. JANUÁR ---------- ----------
II. FEBRUÁR 1.2.2019 MUŽI
III. MAREC
1.3.2019
POĽOV
IV. APRÍL
5.4.2019
FURČA I.skupina
V. MÁJ
3.5.2019
KVP
VI. JÚN
7.6.2019
KAVEČANY
VII. JÚL
5.7.2019
JAZERO
VIII. AUGUST
2.8.2019

MYSLAVA;

KOŠICKÁ NOVÁ VES

IX. SEPTEMBER
6.9.2019
TERASA
X. OKTÓBER
4.10.2019
FURČA II.skupina
XI. NOVEMBER
1.11.2019
BARCA
XII. DECEMBER
6.12.2019
  ŤAHANOVCE

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017