Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Apoštolát na Ukrajine

 

Na východ od našej hranice leží bývala krajina ZSSR ,  ktorá bola komunizmom zničená a zdevastovaná nielen materiálne ale hlavne duchovne. Ukrajina má cca 50 mil. obyvateľov. Viera v Boha sa tam začala prebúdzať až po revolúcii, keď odvážny kňazi - misionári nielen z Poľska ale aj zo Slovenska, odišli hlásať radostnú zvesť tým, ktorí celých 70 rokov žili v smútku a temnote komunizmu. Na pozvanie kňaza - responzabile MKH Ukrajiny už od roku 1997 chodíme  šíriť večeradla v tejto krajine.  V prvých rokoch to bolo ťažké, pretože modrá kniha nebola preložená do ich rodnej reči. Postupne sa začali vytvárať tímy ľudí, ktorí sa zapálili pre tento apoštolát.  Nakoniec v roku 2007 sa podarilo vydať modrú knihu v ich rodnom jazyku, čím sa tento apoštolát začal šíriť vo vsetkých častiach Ukrajiny. Postupne si môžte prečítať informácie o našich cestách na tejto stránke od roku 2011. Prosíme Vás o modlitby za obrátenie Ruska a Ukrajiny, ale aj ostatných krajín zotročených komunistickým režimom, pretože tento režim zasadil strašné rany Cirkvi. Veríme, že na príhovor Panny Márie budú aj tieto krajiny obnovené vo viere.                                                                                                                                                                                                                                                    

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017