Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Duchovné cvičenia

 

 

Pozývame všetkých vstúpiť do trvalého večeradla na DC, ktoré budú organizované v jednotlivých dekanátoch Slovenska. Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku pokračujeme v duchovných cvičeniach, konaných formou večeradla podľa požiadaviek, ktoré sme dostali do INSPM od dekanátnych responzabile. Prihlášky na duchovné cvičenia prijímajú dekanátni responzabile. Títo vám podajú aj bližšie informácie, pretože zabezpečujú technickú stránku DC. Ak Vám nevyhovuje termín určený pre Váš dekanát, môžete sa prihlásiť aj v inom dekanáte podľa doleuvedeného rozpisu.

 

 

PROGRAM duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla v roku  2019

10.1. – 13.1.2019  budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košice. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

24.1. – 27.1.2019 budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košice. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

7.2. – 10.2.2019 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov I. a Prešov II.  Informácie podá a prihlášky prijíma Namešpetrová Gabriela, Kapušany 383, tel.: 0918-832 298, g.namespetrova1951@gmail.com a Marta Matúšova, Žipov 9, tel.: 051 -778 3407, 051 -778 3174, martuska.mat@gmail.com

14.2. – 17.2.2019  budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre košickú arcidiecézu. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

21.3. – 24.3.2019   budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky prijíma a informácie podá Ing. Zita Dzuríková, tel.: 0915-962 364, zita.dzurikova@gmail.com  a Ing. Danka Bednárova tel.: 0905-259 365, bednarovadanka@gmail.com

29. 3. - 31. 3. 2019 budú DC pre rožňavskú diecézu. Prihlášky prijímajú a informácie vám podajú p. Elena Gubániová, Špitalská 19, Lučenec, tel.: 0908 426 868, d1.varga@gmail.com, a p. Ľubomíra Olahová, nám. L. Svobodu 2862, Lučenec, tel.: 0911 466 698

25. 4. – 28. 4. 2019  budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov - Solivar a Košice - Juh. Prihlášky prijíma a informácie podá p. Dana Komadová, Janovík 104, tel.: 0904 477 200, marta@maria.sk, fatima@maria.sk a Jolana Miklošová tel.: 0902 866 175,  jolanamiklosova@gmail.com

23. 5. – 26. 5. 2019  budú DC pre dekanáty Bratislava. Informácie podá  a prihlášky  prijíma  p. Zuzana Dobšinská,  tel.:  0904  689 482, mail: zuzana.dobsinska@gmail.com

18. 7. - 21. 7. 2019  budú DC v Prešove v Exercičnom dome  sv. Ignáca  pre  dekanátnych responzabile.  Prihlášky prijíma  INSPM,  tel.:  055 633 49 24 alebo 0905 412 040,  0911  912 537, fatima@maria.sk, marta@maria.sk

 29. 8. - 1. 9. 2019 budú DC pre dekanáty Poprad,  Kežmarok,  Spišská Nová Ves  v Exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči. Prihlášky prijíma a informácie podá Ing. Emília Králiková,  Jánovce,  tel.:  0911 861 588,  ekralikova1@gmail.com

10. 10. - 13. 10. 2019 budú DC pre dekanáty Sereď, Nitra, Galanta, Nové Zámky a Hlohovec. Informácie podá a prihlášky prijíma  Helena  Hudáková,  Vinohrady  nad  Váhom,  tel.:  031  789  93 62  alebo 0903  726  255,  helenahudakova777@gmail.com

5. 12. - 8. 12. 2019 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040; 0911 912 537, marta@maria.sk, fatima@maria.sk 

28. 12. - 1. 1. 2020 budú silvestrovské DC v Herľanoch pri Košiciach. Pozývame na nich všetkých, ktorí chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 0911  912 537; fatima@maria.skmarta@maria.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017