Nachádzate sa tu

Domov

Obnovenie zasvätenia NSPM

Z príležitosti 40. výročia zasvätenia sveta pápežom Jánom Pavlom II. chceme prijať výzvu pápeža Františka a obnoviť úkon zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pozývame Vás dňa 25.3.2024 do Dómu sv. Alžbety v Košiciach kde so začiatkom o 17.00 hod modlitbou večeradla sa spolu s naším otcom arcibiskupom v zjednotení so všetkými bikupmi a pápežom slávnostne zasvätíme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po večeradle o 18.00 hod bude svätá omša.

"Prosím všetkých biskupov, kňazov, rehoľné osoby a laikov o ich zasvätenie sa.... Dnes je to nevyhnutné pre záchranu celého ľudstva, ktoré je také choré a vzdialené od Boha a jeho Cirkvi. Preto dnes opäť všetkých úpenlivo prosím, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu." (MK 25.3.1984)

Príjmime túto výzvu a prosbu od našej Nebeskej Matky a príďme si obnoviť tento úkon zasvätenia.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017