Nachádzate sa tu

Domov » Mariánska úcta v dokumentoch

Panna Mária v liturgii

Dôvodom osobitnej úcty Panny Márie je jej úzky vzťah k vykupiteľskému dielu jej Syna Ježiša Krista. Toto spojenie sa prejavuje v liturgických slávnostiach k jej úcte. V cirkevnom roku si postupne všímame niektoré udalosti z jej života. Uvádzame mariánske sviatky aj s krátkym prehľadom ako boli zavedené.

To, čo sa Cirkev modlí, to aj verí (Lex orandi, lex credendi), uvedieme liturgické texty z breviára prevažne na sviatky Panny Márie. Treba ich nielen prečítať, ale aj prerozjímať, ako krásne o nej hovoria cirkevní otcovia, učitelia a svätci.

Najrozšírenejšia mariánska modlitba je Zdravas` Mária. Text asi pozná každý, uvedieme historický vývoj tejto modlitby. Samozrejme, poznať históriu nestačí, treba sa modliť!!

Hoci ruženec nie je liturgická modlitba, uvádzame ako sa modlí. A tiež stručne uvádzame aj dejiny tejto modlitby.

Veľmi krásna modlitba je Akatist. Gréckokatolíci ju poznajú, rímskokatolíci menej. Tiež uvádzame  dejiny tejto modlitby.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017