Nachádzate sa tu

Domov » Mariánska úcta v dokumentoch

Pútne miesta

Na mariánskych pútnických miestach býva mnoho votívnych tabuliek, každá vyjadruje osobnú skúsenosť človeka, ktorý prosil o pomoc Matku Božiu a pomoc obdŕžal.
O niektorých uvedieme heslovite informácie, o Fatime už máme, teraz niečo o ďalších.

Mariánske pútnické miesta:

(Aj keď zjavenie v Garabandale nebolo doteraz uznané, uvádzame ho, lebo je dosť známe. Kto chce nech verí, kto nechce nech neverí. Cirkev ale zatiaľ záruku nedáva.)


LURDY /LOURDES/, pohorie Pyreneje, rieka Gave, diecéza Tarbes 

 • 11.2.1858 sa v skalnom výklenku Massabiellskej jaskyne zjavila 14 ročnej Bernadete Soubirousovej /nar. 7.1.1844/ „Krásna Pani“ , ktorá sa neskôr predstavila ako „Nepoškvrnené Počatie“. Mala biely odev, biely závoj, belasý pás a na každej nohe zlatú ružu. V ruke mala ruženec.
 • od 11.2. do 16.7. 1958 bolo 18 zjavení.
 • Až pri treťom zjavení k Bernadete prehovorila a poprosila ju, aby sem prichádzala nasledujúcich 15 dní. Tiež jej povedala, že ju neurobí šťastnou na tomto svete, ale až v budúcom.
 • Pri ôsmom zjavení Matka Božia predniesla naliehavú výzvu: Pokánie! Pokánie! Pokánie!
 • Pri deviatom zjavení Pani vyzvala Bernadetu, aby sa napila a umyla vo vode z prameňa. Ukázala na miesto v kúte jaskyne, kde Bernadeta začala hrabať malú jamku, ktorá sa naplnila bahnitou vodou a ňou sa aj pomazala.
 • Pri trinástom zjavení Matka Božia poprosila Bernadetu, aby povedala kňazom, že si praje, aby tu postavili kaplnku a aby sem chodili procesie.
 • Pri šestnástom zjavení, keď sa Bernadeta trikrát opýtala na jej meno, ona sa iba stále usmievala. Spýtala sa jej znova, Pani pozdvihla oči k nebu, svoje ruky zopäla k modlitbe a povedala: „Som Nepoškvrnené Počatie“.
 • Bernadeta 4. júla 1866 požiadala, aby sa mohla stať rehoľníčkou. 7. júla 1866 vstúpila do kláštora Saint Gildard v Nevers.
 • Bernadeta 30. októbra 1867 skladá rehoľné sľuby v Kongregácii sestier lásky v Nevers.
 • Po niekoľkých rokoch ochorie. Trápi ju astma, ku ktorej sa neskôr pridruží aj tuberkulóza kostí. Na kolene sa objavil nádor. Koncom mája roku 1873 musí pre chorobu službu ošetrovateľky zanechať. Začína nie menej dôležitú službu - „službu chorej“. Veľa trpela.
 • Zomiera 16.apríla 1879, pomerne mladá /35-ročná/.
 • Za blahoslavenú bola Bernadeta vyhlásená 14. júla 1925.
 • Za svätú ju vyhlásil pápež Pius XI. dňa 8. decembra 1933 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
 • Zjavenia za pravé vyhlásila cirkev 18. 1. 1862 a dala súhlas na pútnické miesto.
 • Na mieste zjavenia bola socha inštalovaná 4. 4. 1864.
 • Bazilika nazvaná „Krypta“ bola postavená krátko po zjavení. Neskôr bola postavená Bazilika „Nepoškvrneného počatia“ nad a Bazilika „Ružencovej Panny Márie“ pod „Kryptou“.
 • Pod zemou Veľchrám PIA X. s rozmermi 201x81 m pre 30 - 40 000 pútnikov.
 • Ročne prichádza 5 - 6 miliónov pútnikov.
 • Doposiaľ bolo asi 2 000 uzdravených ľudí, lekársky uznaných.
 • Cirkev uznala za zázračne uzdravených 67.
 • Prameň vydáva denne asi 122 000 litrov vody.
 • Ján Pavol II. navštívil Lurdy ako pápež v roku 1983 a druhýkrát v roku 2004.
 • Svätý Otec Benedikt XVI. bol v rámci osláv 150. výročia v Lurdoch v roku 2008.
 • Podstata Lúrd spočíva v dvoch slovách, ktoré sú dnes rovnako aktuálne ako pred 150 rokmi: MODLITBA a POKÁNIE.

La Salette

LA SALETTE, dedinka vo Francúzskych Alpách, v diecéze Grenoble, ukrytá medzi horami, leží 1800 m n/m. 19.9.1846 sa s Krásnou Paňou stretli dvaja pastierikovia Melánia /14 rokov/ a Maximin /11 rokov/.
Krásna Pani sa s nimi dlho zhovárala a potom odišla, vzdiaľujúc sa v jasnom svetle.

P o s o l s v o
„ Priblížte sa, moje deti, nebojte sa, prichádzam vám ohlásiť veľkú novinu. Ak sa môj ľud nebude chcieť poddať, budem nútená pustiť rameno môjho Syna. Ono je také mocné a ťažké, že dlhšie ho už nemôžem podopierať. Ó, ako dlho už trpím za vás!
Keď chcem, aby vás môj Syn neopustil, musím ho neustále o to prosiť. Ale vy si z toho nič nerobíte.
Hoci by ste sa akokoľvek modlili, neviem, čo robili, nikdy mi nedokážete vynahradiť moju námahu, ktorú pre vás vynakladám.
Dala som vám šesť dní na prácu a siedmy som vyhradila pre seba a nechcú mi ho priznať. Toto vlastne robí ťažkým rameno môjho Syna.
Taktiež furmani vo svojich preklínaniach používajú meno môjho Syna.
Ak vyjde úroda navnivoč, bude to vaša vina. Ukázala som vám to minulý rok na zemiakoch. A predsa ste si z toho nič nerobili. Ba naopak, keď ste našli hnilé zemiaky, kliali ste, používajúc meno môjho Syna. Budú sa kaziť ďalej a v tomto roku na Božie narodenie nebude ich vôbec.“
„ Ak máte obilie, netreba ho zasiať. Všetko, čo zasejete, zožerie chrobač a čo vzíde, rozsype sa na prach pri mlátení. Nastane veľký hlad. Ešte predtým deti do sedem rokov dostanú triašku a budú zomierať v náručiach tých, čo ich držia. Pokáním iných bude hlad. Orechy sa pokazia a hrozno zhnije.“
Potom Krásna Pani hovorila ďalej, no počul ju len Maximin. Po chvíli ju počula iba Melánia. Potom opäť obidvaja deti počuli jej slová: „ Ak sa obrátia, kamene a skaly sa premenia na kopy zrna a zemiaky sa sami zasadia.
Dobre sa modlíte, deti moje?“ „Neveľmi, Pani“ - úprimne odpovedali pastierikovia. „ Ach, moje deti, treba sa dobre modliť ráno a večer. Ak máte čas, pomodlite sa aspoň „Otče náš“ a „Zdravas“, a ak budete môcť, modlite sa viac.
V lete na svätú omšu chodí len niekoľko starých žien. Iní pracujú v nedeľu celé leto. V zime, keď nevedia, čo robiť, idú na svätú omšu jedine preto, aby sa vysmievali z náboženstva.
V čase Veľkého pôstu chodia k mäsiarovi ako psi. Moje deti, či ste niekedy videli zhnité zrno?“

Krásna Pani zakončila svoje posolstvo:
„A teda, moje deti, ohláste to všetkému môjmu ľudu.“ Toto ešte raz zopakovala.

Rozhodnutie

 • 19. septembra 1851 biskup diecézy Grenoble Philibert de Bruillard vydal „Oficiálny dekrét“ o pravdivosti zjavenia.
 • 1. mája 1852 biskup oznámil, že sa začne s výstavbou kostola na hore La Salette a povolal skupinu diecéznych misionárov, ktorí sa mali starať o tento kostol.
 • 25. mája 1852 bol položený základný kameň kostola.
 • V roku 1865 bola výstavba ukončená.
 • 20. augusta 1879 kostol bol posvätený /konsekrovaný/ a dostal titul baziliky.
 • O baziliku sa stará rehoľa Misionárov Matky Božej z La Salette. Teraz na celom svete pracuje asi 900 uvedených misionárov.

Garabandal

GARABANDAL /SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL/, v horách na severe Španielska, neďaleko pobrežia Biskajskej zátoky /za Cosiom odbočiť doprava a stúpať pozdĺž rieky Nansa/.

 • dievčatá: Conchita Gonzales, Mária-Dolores /Loli/ Mazon, Jacinta Gonzales, Mária-Gruz Gonzales.
 • Prvé tri dievčatá mali 12 rokov, štvrtá 11 rokov.
 • 18. júna 1961 - prvé zjavenie okolo 20,30 hod. Conchita upadla do extázy a zbadala anjela. Neskôr prežili vytrženie aj ostatné tri dievčatá.
 • 2. júla 1961 - prvá návšteva Panny Márie, doprevádzaná dvomi anjelmi „dvojčatami“.
 • 3. júla 1961 - Mária sa zjavuje s Ježiškom v náručí.
 • 4.júla 1961 - dievčatá sa zoznamujú s posolstvom, ktoré majú verejne vyhlásiť 18. októbra.
 • 22. júla 1961 - Panna Mária sa zjavuje na viacerých miestach obce.
 • 23. júla 1961 - zjavenie pri Boroviciach - od tohto dňa sa tu bude zjavovať Panna Mária každý utorok.
 • 26. júla 1961 - Panna Mária dovoľuje dievčatám pohojdať malého Ježiška.
 • 3. augusta 1961 - začiatok extatických pádov.
 • 4. augusta 1961 - dievčatá sa vo vytržení prvýkrát modlia Krédo.
 • 7. augusta 1961 - začiatok extatických pochodov.
 • 8. augusta 1961 - prichádza jezuita P. Luis Mária Andreu, ktorý sa zúčastni na prvých „behoch“ vo vytržení. Prítomný P. Royo Marin, dominikán . P. Andreu vidí v extáze predpovedaný zázrak a zomiera v priebehu návratu z Garabandalu.
 • 17. augusta 1961 - v extáze, celú dobu na kolenách, sa dievčatá premiestňujú po sebe dvojmetrovými skokmi. Tento deň ich Panna Mária po prvýkrát pobozká.
 • 28. augusta 1961 - prítomní sa prvýkrát zúčastnili modlitby ruženca, vedenej dievčatami v extáze.
 • 31. augusta 1961 - dievčatá sa hrajú s Pannou Máriou.
 • 18. októbra 1961 - vyhlásenie prvého posolstva za prítomnosti asi päťtisíc ľudí.
 • 18. júla 1962 - viditeľné „mystické“ sv. prijímanie, podané Conchite sv. archanjelom Michalom.
 • 18. júna 1965 - sv. Michal archanjel predáva Conchite menom Panny Márie druhé, posledné posolstvo. Prítomná talianska a španielska televízia.

P o s o l s t v o z 18. októbra 1961 -
„ Je potrebné prinášať mnoho obetí, činiť pokánie, často navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť
ALE PREDOVŠETKÝM je potrebné byť veľmi dobrý. Ak to nesplníme príde TREST. KALICH SA UŽ NAPLŇUJE. Ak sa nezmeníme, príde na nás veľký trest“.
Pretože ste nenaplnili a nezobrali dostatočne na vedomie moje posolstvo z 18. októbra, chcem povedať, že toto posolstvo je už posledné.
Prv sa kalich /Božieho hnevu/ plnil, teraz už preteká. Mnohí kňazi, biskupi a kardináli idú po ceste záhuby a strhávajú zo sebou mnoho duší. Stále menší význam sa prikladá Eucharistii.
Musíte sa vynasnažiť /tým, že sa stanete lepšími/, aby ste sa vyhli Božiemu hnevu, ktorý na vás dolieha. Odpusti vám, keď ho poprosíte úprimne za odpustenie.
Ja, vaša Matka, vám chcem prostredníctvom sv. Michala povedať, aby ste sa polepšili.
ŽIJETE V DOBE POSLEDNÝCH VAROVANÍ.
Veľmi vás milujem a neprajem si vaše zatratenie. Proste nás úprimne a my vás vypočujeme. Mali by ste sa viacej posväcovať. Rozjímajte Ježišovo umučenie“.
Udalosti skončili v sobotu 13. novembra 1965.

 • 21.júna 1970 sa Mária-Gruz vydala za Ignáca Caballera Vidalu. Žijú v Astúrii v Španielsku.
 • 26.mája 1973 si Conchita vzala Patricka Kenna. Žijú v New Yorku  v USA.
 • 2.februára 1974 Mária-Loli uzatvorila sobáš s Francisom Lafflerom. Žijú v Brocktone v USA.

Zjavenie nebolo cirkevne uznané. - 21.februára 1976 sa Jacinta vydala za Josepha Moynichana z  Los Angeles v Kalifornii v USA.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017