Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá » Večeradlá

Rodinné a detské večeradlá

Detské večeradlá

 „Najvzácnejším dobrom rodiny sú deti. Deti sú znamením zvláštnej priazne Ježišovej i mojej. Deti majú byť chcené, prijaté, chránené ako najvzácnejšie perly rodinného vlastníctva. Keď zasvätením vstúpim do rodiny, hneď sa starám o deti, ktoré sa stanú zároveň mojimi deťmi. Beriem ich za ruku a vediem ich cestou, na ktorej by uskutočnili Boží plán, ktorý má každý od večnosti presne určený. Milujem ich, nikdy ich neopustím, stanú sa vzácnou súčasťou môjho materského vlastníctva.“ /MK 23.7.1987/

„Túto odpoveď som dostala od detí, ktoré ma milujú a obklopujú ma synovskou nežnosťou, zhromažďujú sa vo večeradle modlitieb konaných so mnou a spoločne obnovujú svoj akt zasvätenia môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Veľkorysá odpoveď detí pôsobí môjmu Nepoškvrnenému Srdcu nesmiernu radosť a vytvára veľkú silu príhovoru a zadosťučinenia u Eucharistického Srdca Ježišovho.

Žiadam, aby sa vo všetkých častiach sveta rozmnožovali večeradlá detí, pretože ich volám ku krížovej výprave modlitby a zasvätenia sa pre spásu sveta.“ MK /2.2.1990/

 

Rodinné večeradlá 

Rodinné večeradlá sú zvlášť v našej dobe prozretelnostné vzhľadom na hlboký rozpad rodinného života. V nich sa združujú jedna alebo viac rodín v jednom dome:

  • modlia sa ruženec,
  • rozjímajú o živote zasvätenia,
  • získavajú skúsenosť bratského spoločenstva tým, že sa vzájomne delia o problémy a ťažkosti a
  • spoločne vždy obnovujú úkon zasvätenia, odovzdania sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Potvrdzuje sa, že rodinné večeradlá pomáhajú kresťanským rodinám žiť dnes skutočne ako spoločenstvo viery, modlitby a lásky.

„Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Zhromažďujem v tomto období rodiny a uvádzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného Srdca, aby mohli nájsť útočište a istotu, povzbudenie a ochranu.

Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.

Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote. /MK 23.7.1987/

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017