Nachádzate sa tu

Domov

Spomienka na otca arcibiskupa Alojza Tkáča

Každý z nás na životnej ceste stretne vzácneho človeka. K týmto  vzácnym ľuďom rozhodne patril aj  otec arcibiskup Alojz Tkáč.  Bol vždy nositeľom nádeje, pokoja a múdrosti. A takéto stopy zanechával aj v tých, s ktorými sa na svojej požehnanej životnej ceste stretol. Aj INSPM mu je za mnohé vďačný. Bol tou osobnosťou, ktorá stála pri založení Inštitútu a mnoho rokov podporoval jeho činnosť. Prejavoval  hlbokú  úctu k Matke Božej a povzbudzoval Inštitút pri organizovaní podujatí na Jej počesť. Nezabudnuteľná je zaangažovanosť otca arcibiskupa pri pozvaní zakladateľa Mariánskeho kňazského hnutia  don Gobbiho do košickej arcidiecézy.

Vždy, keď odíde hodnotný a dobrý človek, ostane po  ňom prázdne miesto. No v srdciach tých  s ktorými šiel, aj keď z Božej vôle sa cesta delí, ostáva.

Otec arcibiskup, modlíme sa, aby dobrotivý Boh otvoril svoju náruč a s láskou a radosťou Vás prijal k sebe. 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017