Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Turíčna novéna

 

Turíčna novéna - Gaboltov

 

Sv. Ján v evanjeliu vysvetľuje Ježišove slová o prísľube živej vody: „V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.  (Jn 7, 37-39)

....„Preto vás žiadam často sa schádzať vo večeradlách, aby ste mi tak darovali veľkú silu modlitby, ktorou môžem zasahovať u svojho Syna, aby vám urýchlene vyžiadal od Otca dar nových a druhých Turíc pre Cirkev a pre celé ľudstvo. (MK 26. 5. 1985)

Čím ďalej tým je jasnejšie, že žijeme v dobe Ducha Svätého. Prejavuje sa to na rozličných aktivitách, o ktorých v Cirkvi pred rokmi nebolo počuť. Nielen oficiálna Cirkev, ale aj jednoduchí veriaci ľudia v súčasnosti cítia, že bez Ducha Svätého to v Cirkvi nejde, preto on musí byť centrom ich a jej života. Ak sa tak nestane, zostaneme veriacimi bez viery. Navonok sa síce budeme hlásiť ku katolíckej kultúre, no vo vnútri budeme bez skutočného života viery a bez jej ovocia.

....Do večeradla môjho Nepoškvrneného Srdca má teraz vstúpiť celá Cirkev, všetci biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. Duch Svätý zostúpil v jeruzalemskom večeradle na apoštolov, zjednotených so mnou v modlitbe a tak sa uskutočnil zázrak prvých Turíc. Veľký zázrak druhých Turíc sa uskutoční len vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca, keď tam vstúpi celá Cirkev. Bude to božský oheň očisty a posvätenia, ktorý obnoví tvárnosť zeme... .

....Získam pre vás dar Ducha Svätého. Privediem vás na cestu zbožnosti a lásky. Zhromaždím vás vo večeradle svojho Srdca v úkone ustavičnej modlitby. Zjednotím vás zo všetkých častí sveta, pretože nastala hodina môjho víťazstva. Nastala hodina, ktorú som vám pred rokmi predpovedala. Preto moja aktivita bude odo dneška intenzívnejšia, mimoriadnejšia a všetci si ju budú viac všímať. Zhromaždite sa v mojom Nepoškvrnenom Srdci, aby sa vaše hlasy mohli zjednotiť s mojím hlasom v ustavičnej modlitbe. Ja som ranná Zornica, ktorá zvestuje príchod žiarivého slnka – Krista. (MK 7. 6.1987)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017