Nachádzate sa tu

Domov » Mariánska úcta v dokumentoch

Učiteľský úrad Cirkvi

 

Pápež Ján Pavol II.

o Panne Márií veľa povedal a napísal. Publikovať to tu by bolo príliš rozsiahle, uvedieme len dva dokumenty týkajúce sa priamo mariánskej úcty. Je to apoštolský list Rosarium Virginis Mariae a encyklika Redemptoris Mater
V encyklike Cirkev žije z Eucharistie píše o Panne Márii ako o Eucharistickej žene.
Zaujímavé je vyjadrenie Jána Pavla II. o tom, či sa Ježiš zjavil Panne Márii po svojom zmŕtvychvstaní. Uvádzame  neoficiálny slovenský preklad.

Nemôžu tu chýbať tie časti Katechizmu Katolíckej cirkvi z r.1992, ktoré hovoria o Panne Márii. Zozbierali  sme to podľa registra, dúfame, že tu nebude nič chýbať.

Pápež Pavol VI.

Vo svojom prejave ku koncilovým otcom (II. vat. koncil) dňa 21.11. 1964 pápež Pavol VI. prehlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi. Obnovil tiež zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré vykonal už Pius XII. v roku 1942.
Pápež Pavol VI. vydal v r.1967 apoštolskú exhortáciu Signum Magnum. Dobu, ktorú prežívame nazýva Máriinou dobou a vyzýva všetkých obnoviť si osobne zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a prežívať život v tomto zasvätení. V r.1974 vydal apoštolskú exhortáciu Cultus Marialis, ktorú si tu tiež môžete pozrieť.

II. vat. koncil v konštitúcii Lumen Gentium vyjadruje učenie Cirkvi. Priznáva Panne Márii tituly Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica a Prostrednica. Uvádzame len hlavu VIII.

Ján XXIII.

vydal o Panne Márií encykliku Grata Recordatio.

Pius XII.

v apoštolskej konštitúcii Munificentissimus Deus vyhlasuje Nanebovzatie Panny Márie za neomylnú pravdu viery. Zohnal som len anglický text, preložený kúsok textu dávam dopredu. Predtým vyzval všetkých biskupov, aby sa k tomu vyjadrili v dokumente Deiparae Virginis Mariae. V r.1954 vydal encykliku Ad Caeli Reginam.

Benedikt XV.

vydal apoštolský list Inter Sodalicia, ktorého celý text som nezohnal v žiadnej reči. Text, ktorý uvádzam, je mnohokrát citovaný. Niektorí ho zavrhujú, niektorí prijímajú a odvolávajú sa naň. Treba si to prečítať.

Pápež Pius X.

Na 50. výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí, pápež Pius X. vydal encykliku Ad Diem Illum, v ktorej píše o zásluhách Panny Márie pri vykúpení sveta.

Pápež Lev XII.

vydal niekoľko encyklík o Panne Márii a o modlitbe sv. ruženca. Uvádzame názvy týchto encyklík s dátumom vydania:

  • Augustissimae Virginis Mariae (September 12, 1897),
  • Fidentem Piumque (september 9, 1896),
  • Adiutricem Populi (September 5, 1895),
  • Iucunda Semper(September 8,1894),
  • Laetitiae Sanctae (September 8, 1893),
  • Magnae Dei Matris (September 8, 1892),
  • Octobri Mense (September 22, 1891),
  • Superiore Anno (August 30, 1884),
  • Supremi Apostolatus Officio (September 1, 1883).

Aspoň niečo z nich je  preložené a možno si to pozrieť.

Pius IX.

vyhlásil učenie o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie za neomylnú pravdu viery. Bola to bula Ineffabilis Deus.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017