Nachádzate sa tu

Domov

Upozornenie dona Lucu Pescatoriho, generálneho zodpovedného MKH

V posledných časoch sa objavili skupiny používajúce posolstvá, ktoré dala Panna Mária don Stefanovi Gobbimu a sú obsiahnuté v knihe „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“, spôsobom úplne prekrúteným.
        Tieto skupiny a kňazi, ktorí ich inšpirovali, manipulujú knihou a posolstvami v nej obsiahnutými, aby propagovali vlastné myšlienky, ktoré nie sú v súlade s Cirkvou. Niektoré z týchto skupín sa snažia využiť k tomuto cieľu aj nedávnu smrť milovaného Benedidkta XVI.
        Mariánske kňazské hnutie potvrdzuje, čo vždycky vyhlasovalo, verné tomu, čo Panna Mária sama učila dona Stefana Gobbiho: že nikto nesmie používať tieto posolstvá Nepoškvrneného Srdca Panny Márie mimo kontextu modlitbových večeradiel MKH.
        Je to veľmi závažná vec, aby sa používali slová Panny Márie na presadzovanie svojej vízie o Cirkvi a jej propagovanie svojim skupinám vo vlastnom mene.
        Mariánske kňazské hnutie sa absolútnym spôsobom dištancuje od všetkých týchto skupín, z ktorých niektoré sú zjavne mimo Cirkvi, odmieta jednak ich duchovný postup a tiež ich pohľad na Cirkev a potvrdzuje, že tieto ich interpretácie nemajú nič spoločné so spiritualitou, ktorú Panna Mária učila a žiadala od dona Stefana Gobbiho a jej Hnutia.
        Namiesto toho Hnutie znova všetkých pozýva, aby prijali tri body, ktoré žiada Panna Mária:
                1. obnovovať a prežívať zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie;
                2. žiť v jednote modlitby a lásky k pápežovi;
                3. viesť čo najviac kňazov a veriacich, aby tieto skutočnosti uvádzali do života, hlavne prostredníctvom večeradiel modlitby a bratstva konaných tak, ako o to žiadala Panna Mária dona Stefana Gobbiho.
        Kiež sa naši dvaja patróni, sv. Ján Pavol II. a sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša prihovárajú za jednotu v Cirkvi a za jej očisťovanie a pomáhajú nám byť vernými duchu, ktorý nám odovzdala Panna Mária týmito posolstvami a príkladom dona Stefana Gobbiho.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017