Nachádzate sa tu

Domov

V Nazarete sa objavila mozaika Fatimskej Panny Márie, ktorá bola vyhotovená z milodarov ruských katolíkov

Koncom júna 2021 bola na území Baziliky Zvestovania v Nazarete umiestnená nová mozaika ikony Matky Božej z Fatimy „Jednota skrze Teba“, ktorú si ruskí katolíci uctievajú zvlášť v tomto roku ako  „Matku Božieho Slova.“  

V Bazilike Zvestovania v Nazarete sa nachádza malé nádvorie, ktorého steny zdobia mozaiky s obrazmi Panny Márie z celého sveta. Pútnici z Ruska, ktorí navštívili baziliku však nenašli obraz Panny Márie z Ruska. Tu vznikla inšpirácia vyrobiť mozaiku, ako dar katolíkov Ruska a umiestniť ju v Nazarete. Bolo nutné vybrať  konkrétny obraz, ktorý by prezentoval Rusko. Keďže katolíci v Rusku nemajú svoj vlastný historický obraz Panny Márie, ako je napríklad blahoslavená Panna Mária Budslavská v Bielorusku, biskupi schválili návrh umiestniť tam kópiu ikony Matky Božej z Fatimy, ktorého originál sa nachádza v Puškine, neďaleko Petrohradu. Tento obraz si ctia nielen v Rusku, ale aj v iných krajinách. Ikona dokonca vykonala púť do Fatimy.  Aby sa Boží ľud lepšie oboznámil s touto ikonou na jednej strane a na druhej strane hlbšie prežíval Nazaretskú mystiku, ktorej podstatou je prijatie Božieho slova v živote každého z nás, bol v Rusku vyhlásený Rok blahoslavenej Panny Márie - Matky Božieho Slova. 

Paralelne s putovaním ikony prebiehala príprava mozaiky, ktorá bola objednaná vo Svätej zemi. Nie je presnou kópiou ikony, skôr sa snaží spojiť túto ikonu Panny Márie a Rok Matky Slova, ktorý Rusko prežíva. Preto na mozaike namiesto ,, Jednota skrze Teba " je latinský názov ,,Mater Verbi"- Matka Slova.

Požehnanie  mozaiky bolo pôvodne naplánované na 25. marca 2021, ale nebolo to možné z dôvodu pandémie. Mozaika je už k dispozícii pre pútnikov, ale celoruská púť sa uskutoční v marci 2022 .

Viac o tomto obraze a jeho putovaní sme písali v časopise Fatima 17/2021.

Zdroj: https://cathmos.ru/

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017