Nachádzate sa tu

Domov

Vitajte na stránke Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice

 

 

Panna Mária sa v roku 1917 zjavila trom deťom, predpovedala ťažké udalosti pre Cirkev aj pre celé ľudstvo, ale ukázala aj čo treba robiť, aby sme týmto udalostiam zabránili. Veľmi dôležitým bodom celého fatimského posolstva je zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Aj naďalej vidíme jej zásahy do dejín sveta a Cirkvi a presviedčame sa, o pravdivosti odkazu Fatimy. Boh ju posiela aj v týchto ťažkých  časoch, aby nám ukazovala cestu ku Kristovi.

V boji so zlom a hriechom nám Panna Mária ponúka účinný liek - jej Nepoškvrnené Srdce.

Ako starostlivá Matka nám ponúka vo svojom Srdci útočisko a ochranu, ako to povedala Lucii pri druhom zjavení: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“

Skrze sestru Luciu najprv žiadala od ľudí zmierne sväté prijímanie v prvé soboty v mesiaci a potom tiež pobožnosť piatich prvých sobôt. V tejto formácii svojich detí Nebeská Matka pokračuje aj v našich časoch. Svoju výzvu k zasväcovaniu sa jej Nepoškvrnenému Srdcu šíri cez charizmatického kňaza don Stefana Gobbiho, ktorý od roku 1972 do roku 1996 prijíma jej posolstva a usmernenia, ako žiť v praktickom živote toto zasvätenie. Tí, ktorí prijmú jej výzvu a zasväcujú sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, nech sa zhromažďujú na stretnutiach modlitby a bratstva, ktoré nazýva večeradlá.

Panna Mária nás volá do večeradla.  Ako kedysi v jeruzalemskom večeradle apoštoli zhromaždení okolo Panny Márie v modlitbách očakávali príchod Ducha Svätého, tak Nebeská Matka volá aj nás do večeradla očakávať nové Turíce – „novú jar Cirkvi“.

Večeradlo, to nie je len nejaká pobožnosť. Je to spoločenstvo modlitby s Máriou. Ona si nás zhromažďuje, formuje a vychováva, pripravuje si nás na ten dôležitý boj, ktorý bude zavŕšený triumfom jej Nepoškvrneného Srdca. Preto je dôležité naše zasvätenie sa.

Čo to znamená zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie?

Zasvätiť sa znamená zrieknuť sa seba, svojich vlastných túžob a plánov, dať sa ako dieťa úplne do rúk Nebeskej Matky, aby nás ona pretvárala, aby nás robila podobnými jej Synovi. Znamená to nasmerovať svoj život k Bohu skrze Máriu, a ochotu konať pod jej vedením to, čo od nás Boh žiada. Nech táto stránka pomôže všetkým prijať túto výzvu neba.

 

Naše úsilie zverujeme do rúk Matky Božej s úmyslom urýchliť jej Víťazstvo, ktoré predpovedala vo Fatime.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017