Nachádzate sa tu

Domov

Vydavateľská činnosť

Ako málo kresťanov pozná obsah Fatimského posolstva . Drvivá väčšina mladých ľudí, ktorí sa hlásia ku Katolíckej cirkvi dokonca nič nevie o zjaveniach Matky Božej vo Fatime. A to aj napriek

tomu, že v mnohých farnostiach na Slovensku sa konajú Fatimské soboty alebo večeradlá.

Fatimské posolstvo je posolstvom nádeje. Prvé slová, ktoré Matka Božia deťom povedala boli slová nádeje: „Nebojte sa, neurobím vám nič zlého.“ A jej prísľub bol: „Nakoniec bude moje Nepoškvrnené Srdce triumfovať.“

 

 Boh považoval za dôležité zjaviť veriacim ľuďom na začiatku 20. storočia posolstvo, ktoré im adresoval prostredníctvom Panny Márie, myslím si, že by sme mali toto posolstvo poznať a brať ho vážne.

Fatimské posolstvo sa týka aj takých celosvetových otázok ako bola VOSR a šírenie bojového ateizmu, vojny a komunistickej revolúcie, osobitne druhej svetovej vojny, prenasledovania Cirkvi, Svätého Otca, atď. Všetky tieto udalosti, ktoré Panna Mária predpovedala sa naplnili. Ak si myslíme, že fatimske posolstvo už je vyčerpané potom sa zamyslíme nad slovami Sv. Otca vo Fatime 12.5.2010, kde svoju homíliu ukončili...klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené...

 

Zjavenia vo Fatime v Portugalsku sa udiali od mája do októbra v roku 1917. Matka Božia hovorila k trom malým pastierikom, Lucii, Hyacinte a Františkovi  a cez nich celému svetu. Prikázala deťom, aby ľudstvu povedali o jej veľkých obavách o bezbožnosti a skazenosti ľudí. „Keď sa ľudia neobrátia“, povedala svätá Panna Mária, „prídu hrozné tresty“.

 

Hrešiace ľudstvo je dnes vo veľkej kríze, ktorá sa dotýka mravného, sociálneho a náboženského života. Ako riešenie tejto  krízy  nám Panna Mária ukazuje jedinú jasnú alternatívu: obrátenie alebo trest.

 

Náš apoštolát je zameraný na prvú časť tejto výzvy – obrátenie. Všetko to čo si želala Panna Mária vo Fatime a následne cez posolstva Don Gobbiho v modrej knihe chceme Vám pomôcť realizovať v praxi  - v každodennom živote. Aby sa ukončila táto hlboká kríza /nielen hospodárska/ ale hlavne duchovná, Panna Mária nás vyzýva veľa sa modliť. Nech aj naša vydavateľská činnosť pomôže Vám všetkým prekonať krízu modlitby a tak nastúpiť cestu obrátenia.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017