Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá » Modlitby zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu

Zasväcujúca sa modlitba rodín

Zasväcujúca modlitba rodín

 

Ježiš, Mária, Jozef, vy ste tvorili na zemi pozemskú rodinu, plnú lásky samotného Boha a vo vzájomnej jednote ste zachovávali Jeho svätý zákon lásky. To je dôvod, prečo vám záleží na každom človeku, na každej ľudskej rodine. Matka Mária, Kráľovná rodiny, naše rodiny v zjednotení dnes prichádzajú k tvojím nohám a zasväcujú sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Pod tvojou materinskou ochranou veď  mladých a naše rodiny k svojmu Božskému Synovi, Ježišovi Kristovi. Pane Ježišu, spojení v tvojom svätom mene, prosíme, posväcuj a zjednocuj vo svojom Božskom Srdci našich  mladých a naše rodiny, všetkých ktorí patria do farnosti /diecézy/.................... a to na mocný príhovor Nepoškvrneného  Srdca tvojej Matky Panny Márie. Učiň svojou mocou , aby naše srdcia žili v Božej láske a jednote, ako vaše srdcia a aby nás nič nedokázalo odlúčiť. Božské Srdce nášho Pána Ježiša Krista a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré bijete v zjednotenej láske, osobitne vám zasväcujeme deti, mladých a rodiny. Veďte ich  výchovu v Duchu Svätom, v pokore, láske, viere a oddanosti Vám i svätej cirkvi. Ako domáca cirkev, nech sú naše rodiny spoločenstvom modlitby, lásky, obetavej služby a tiež spoločenstvom ľudských a kresťanských čností. Božské Srdce Ježišovo, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ochraňujte naše rodiny od útokov satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.  Amen.

 

Modlitba zasvätenia sa rodiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

 

      Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša, Kráľovná neba a zeme, celá naša rodina sa zasväcuje tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Všetko, čo sme a čo milujeme a máme, vkladáme s plnou dôverou do tvojej mocnej ochrany a do tvojho materského požehnania. Mária, buď nám Matkou a nauč nás veriť, nauč nás dúfať, nauč nás milovať.  

    Vypros nám milosť, aby sme aj vo veľkých ťažkostiach ostali neochvejní vo viere. Pomáhaj nám, aby sme sa správne a múdro rozhodovali vo všetkých otázkach života.

     Nauč nás milovať a slúžiť vo všetkom. Ďakujeme ti, že nás svojou láskou spájaš a vedieš k svojmu Synovi. Ďakujeme, že si smieme navzájom slúžiť. Vypros nám milosť, aby sme sa ti stále viac podobali v láske k Bohu, v pokore, čistote a obetavosti. Daruj nám milosť čím viac vyžarovať lásku tvojho Syna do prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme a sme.

     Vypros nám milosť, aby sa naša rodina stala ohniskom pravého pokoja a zmierenia. Svojim svedectvom života viery, nádeje a lásky nech sme oporou a svetlom pre tých, ktorí to potrebujú.

     Daj, nech si vzájomne ukazujeme cestu, ktorou je evanjelium tvojho Syna. Daj, nech sa vzájomne oslobodzujeme, daj, aby sme milovali nado všetko Boha a tak aby nám mohlo všetko slúžiť na dobré. Vovádzaj nás čoraz hlbšie do tajomstva tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je našou cestou, pravdou a životom.

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017