Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá » Modlitby zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu

Zasvätenie Portugalska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 13.mája 1931

 Po svätej omši pre chorých, dňa trinásteho mája, a potom, ako Jeho Eminencia predniesla krátky príhovor,  všetci preláti padli tvárou na zem pred oltárom Panny Márie Fatimskej. Naopak, zástupy pútnikov si pokľakli. A ctihodný kardinál - Manuel Gonçalves Cerejeira, patriarcha Lisabonu prečítal živým hlasom, ktorý doliehal ku všetkých veriacim cez reproduktory, nasledujúci akt zasvätenia najsvätejšej Panne:

Panna Mária Fatimská, ktorá si  milostivo privolila a zišla na našu zem ako požehnaná ranná hviezda, ktorá na konci noci hlása zorničku svetla a nádeje, pozdvihla si tu svoj trón milosti, aby si celému Portugalsku zopakovala to, čo si povedala v Kane: „Robte všetko to, čo vám prikázal môj syn, aby ste našli odpustenie, pokoj a šťastie!“

 Ty, ktorá si sa tu ukázala s nevinnými očami pri trojitej modlitbe k Panne Márii Ružencovej, Sedembolestnej Panne Márii a Panne Márii Karmelskej, akoby si nám chcela ukázať, že iba napodobňovaním tajomstiev Ježišovho života, ktoré pripomína tvoj ruženec, sa mu môžeme priblížiť, a že len pri zľutovaní sa nad Tvojimi bolesťami spoznáme hrôzu z hriechu a lásku zo sebazaprenia, a len pri modlitbe a pokání ako na tajomnej hore Karmel sa očistíme a dosiahneme zmilovanie.

Panna Mária Ružencová, Tvoje srdce je verným obrazom srdca Tvojho Syna, pretože si v ňom prežila tak dôverne a úplne Ježišov život, že Spasiteľ ti v hrudi žiari ako  Oltárna sviatosť bez závoja a je zjavné, že cez Teba sa dostaneme k Ježišovi.

Sedembolestná Panna Mária, Tvojím srdcom prešiel meč bolesti a ty si si prešla všetkými tými útrapami,  ako Tvoj Syn, aby si si za cenu Jeho krvi a svojich sĺz vyslúžila zmilovanie pre nás všetkých a oslobodila nás od plameňov pekla.

Panna Mária Karmelská, Tvoje materinské srdce nezabúda na žiadne zo svojich detí, túži ich všetkých zhromaždiť v Raji, dokonca aj tie, na ktoré sme už zabudli, a zbaviť ich duše od očistca, najmä tie najopustenejšie.

Pastieri, ktorých si vybral tvoj Syn, aby strážili a pásli v jeho mene ovečky, ktoré svojou krvou získal v tejto krajine Svätej Márie, ktorej meno nemožno vysloviť bez spomenutia toho Tvojho, dnes ti slávnostne zasväcujú, ako pomazaní a oficiálni zástupcovia jeho stáda, portugalský národ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, prostredníctvom aktu synovskej a dcérskej oddanosti plnej viery, lásky a dôvery, aby si ho vzala z našich rúk do tých svojich a bránila ho a ochraňovala ako svoju vlastnú vec a dosiahla, aby v nej vládol, zvíťazil a panoval Ježiš, bez ktorého neexistuje spása.

My, biskupi nášho ľudu, cítime burácanie desivej búrky, ktorá hrozí, že rozoženie verné stádo tých, ktorí ťa velebia ako Matku Ježišovu. A takýto utrápení zdvíhame k tvojmu Synovi prosebne ruky, kričiac: „Zachráň nás, Pane, inak zahynieme!“ Zdvihni ich s nami, najsvätejšia Panna, pretože majú všetku moc nad milosrdným srdcom Boha. Ponúkla si mu čistú hostiu, ktorá Všemohúcemu Bohu dodáva všetku česť a slávu: len aby nevyšla navnivoč krv tvojho Syna a tvoje slzy.

Oroduj za Portugalsko Panna Mária, v tomto ťažkom období, kedy z Východu vanie zúrivý vietor a nesie so sebou smrteľné výkriky voči tvojmu Synovi a kultúre založenej na jeho učení, pobláznil inteligenciu, zamoril srdcia a vo svete vznietil ohne plné nenávisti a vzbury:  „Pomôž kresťanom, oroduj sa za nás!“

Oroduj za Portugalsko, Panna Mária, v tomto búrlivom období, kedy sa neprístojná vlna nemravnosti už ďalej neskrýva, stratila pojem o hriechu a pred krížom Tvojho Syna hlása návrat k telu. Hrozí, že vo svete zadusí ľaliu cnosti, ktorá sa živí Ježišovou eucharistickou krvou: „Všemocná Panna Mária, oroduj sa za nás!“

Oroduj za Portugalsko, Panna Mária, v tomto neradostnom období plnom vášní a neistoty, kedy aj tým dobrým hrozí, že sa stratia...

Spoj všetkých Portugalcov v poslušnosti k tvojmu Synovi, v láske k Cirkvi, v úcte k cnosti, v rešpekt k poriadku a v bratskú milosť.

„Kráľovná pokoja, oroduj za nás!“

Spomeň si, patrónka našej krajiny, že Portugalsko naučilo rôzne národy, aby Ťa privítali ako požehnanú medzi všetkými ženami. Na pamiatku toho, čo spravilo pre tvoju slávu, zachráň ho, Panna Mária Fatimská, pošli mu Ježiša, v ktorom nájde pravdu, život a mier.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017