Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá » Modlitby zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu

Zasvätenie školy, škôlky

Modlitba zasvätenia škôlky, školy

Biskup, kňaz, resp. riaditeľ školy :

  Nebeský Otče, velebíme Ťa za všetko, čo si pre nás urobil v uplynulých rokoch. Osobitne Ťa dnes velebíme za Máriu, ktorú si vyvolil za matku svojho Syna. Ona je našou orodovnicou pred Tvojim trónom a s ňou prichádzame k Tebe plní dôvery a nádeje a jej Nepoškvrnenému Srdcu sa dnes chceme zasvätiť.

 

Modlitba zasvätenia NSPM , ktorú prednesú žiaci resp. deti :

     Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela.

     Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.  Amen.

 

Biskup, kňaz, resp. riaditeľ školy :

     Prijmi, Matka Kristova, toto volanie, naplnené dôverou všetkých detí a zamestnancov školy.................... /škôlky / a modlitbami všetkých rodín. Pomáhaj nám silou Ducha Svätého premáhať každý hriech: jednotlivý hriech i „hriech sveta“, ako aj hriech vo všetkých jeho prejavoch.

     Nech sa v dejinách sveta znovu prejaví nekonečná záchranná sila vykúpenia: sila milosrdnej  Ježišovej lásky

     Nech príklad lásky Svätej rodiny uchváti srdcia všetkých detí a zamestnancov našej školy............... /škôlky/ a zapáli v ich srdciach oheň lásky tvojho Syna.

     Nech sa Tvoje Nepoškvrnené Srdce stane pre všetkých ľudí svetlom nádeje.   Amen.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017