Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá » Modlitby zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu

Zasvätenie Slovenska

Zasvätenie Slovenska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Tento rok prípravy na Veľké jubileum roku 2000 je „rokom nebeského Otca“, ku ktorému najistejšou a najbezpečnejšou cestou je cesta práve cez Pannu Máriu.

Zasvätenie sa Panne Márii je inými slovami prijatie jej pomoci. 8.mája sa uskutočnilo v Bratislave zasvätenie Slovenska ako aj mesta Bratislavy.

Program slávnosti začal o 10.00 h v kostole kapucínov odprosujúcimi modlitbami za urážky, ktoré sa dostávajú Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Z kostola sv. Štefana sa sprievod na čele s o. biskupom Mons. Štefanom Vrablecom, pomocným biskupom bratislavsko – trnavskej arcidiecézy, kňazmi, bohoslovcami, rehoľníkmi a veriacim ľudom za doprovodu rozozvučaných zvonov vydal so sochou Panny Márie ulicami Bratislavy do Konkatedrály sv. Martina, kde slávnosť pokračovala sv. omšou, pred ktorou bolo zasvätenie Slovenska a Bratislavy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Nech sa hlboké slová modlitby zasvätenia o. biskupa stanú zároveň modlitbou všetkých, ktorí sa rozhodli pre túto cestu - cestu cez Pannu Máriu k Otcovi.

„Preblahoslavená Panna, rodička Božia Mária, hoci sme hriešnymi, predsa  pred očami všemohúceho Boha a všetkého zástupu nebeského vrháme sa k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju prímluvnicu u Ježiša, Syna tvojho. Tebe zasväcujeme seba, svoje telo a svoju dušu, so všetkým, čo máme a čím vládneme. Buď pozdravená, Nepoškvrnená Panna Mária, ty úsvit nového sveta, premožiteľka zlého ducha, lebo v tvojom Nepoškvrnenom Počatí žiari víťazstvo novej Evy nad hriechom a diablom. Buď pozdravená, dcéra nebeského Otca, veď Boh si ťa pred vekmi vyvolil za Matku Vykupiteľa. Buď pozdravená, Matka Kristova, veď ťa Boh pre budúce zásluhy svojho Syna uchránil od každého hriechu. Buď pozdravená, nevesta Ducha Svätého, veď jeho mocou si z teba vzal telo Syn Najvyššieho. Ty, Panna tichá a chápavá, ktorá si v srdci zachovávala Božie Slovo a velebila Pána, toho, ktorý je mocný. Aj my ho spolu s tebou velebíme, Božia Rodička, Matka Pána, pri Ježišovom narodení si sa stala aj našou matkou. A túto úlohu matky nás vykúpených spečaťuješ pri Ježišovom kríži. Panna Mária, spolupracovníčka Vykupiteľa, naša Orodovnica, Ochrankyňa, Prostrednica a Pomocnica, veď nás po ceste svätosti, aby sme dosiahli spásu. Mária, služobnica Ducha Svätého, chráň nás od zlého, nauč nás milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samých, aby svet poznal, že sme tvojimi deťmi. Mária, jas svätej Cirkvi a jej najčistejší obraz, v tebe už Cirkev dosiahla dokonalosť, ktorá je bez škvrny a bez vrások. Ty nám žiariš ako žena odetá slnkom. Pomôž nám nasledovať ťa v čnostiach, aby sme žili v posväcujúcej milosti a aby náš život bol na chválu a oslavu nebeského Otca.

Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža Jána Pavla II., všetkých biskupov, kňazov, diakonov a všetok Boží ľud, aby sme sa čoraz väčšmi pripodobňovali tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny. Matka Sedembolestná, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa k tebe vinuli v úzkostiach a bolestiach s veľkou dôverou a láskou. Neopúšťaj nás, chráň nás a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji.

Zhliadni svojím milostivým pohľadom i na  mesto .................a na našu ................arcidiecézu a pros za ne u svojho Syna.

Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých vychladla láska, ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť. Ujmi sa starých, chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšou radosťou je radosť z toho, že sa dokážu podeliť s inými. Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života. Zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet. Daj, aby všetci veriaci tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný, aby človek nezišiel z cesty dobra a aby nestratil vedomie hriechu, ale aby vzrastala jeho nádej v Boha.

Mária, znamenie bezpečnej nádeje a útechy pre putujúci Boží ľud, pomáhaj nám, aby sme v tomto treťom roku prípravy na veľké jubileum pocítili ako naliehavé pozvanie vrátiť sa do domu Otca a počuli tvoj materinský hlas: „Urobte, čo vám Kristus povie.“ Nech toto pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier. Panna Mária, Matka Cirkvi, veď lodičku Cirkvi cez vlnobitie sveta v treťom tisícročí.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017