Nachádzate sa tu

Domov » Fatima

Zjavenia Panny Márie vo Fatime

Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky k nám, ktorú máme veľkodušne s láskou opätovať. Je aktuálne pre naše časy, ale aj pre budúce pokolenia. Cirkev sa vyjadrila k týmto zjaveniam Matky Božej 13.10.1930, keď miestny biskup vyhlásil za hodné dôvery videnia, ktoré mali deti a úradne povolil kult Fatimskej Panny Márie.
Vo Fatime Boh zasahuje skrze Pannu Máriu použijúc tri malé, nevzdelané deti, ktoré nevedia ani čítať, ani písať. Naviac vekom sú veľmi mladučké, 10 ročná Lucia, 9 ročný František a 7 ročná Hyacintka. Tieto deti nám svedčia, že svätosť života možno pestovať už od najútlejšieho veku a v každom životnom postavení.
Kongregácia pre náuku viery v dokumente o Fatime uvádza, že "posolstvo Fatimy je najprorockejšie z moderných zjavení" a určite ovplyvnilo Cirkev i celý svet najviac zo všetkých zjavení 20.st. Zasvätenie sveta v r. 1984 malo za následok pád komunizmu vo východnej Európe.
Ale ešte treba splniť druhú požiadavku neba - zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci, aby sme obsiahli všetky milosti predpovedané vo Fatime.
O tom všetkom si prečítajte na našej stránke.

 


Zjavenie anjela

V roku 1915 Lucia, ktorá mala vtedy iba 8 rokov, pásla ovce so svojimi kamarátkami na pozemku, ktorý patril ich rodine v Cabeco, kde zažili mimoriadnu udalosť - zjavil sa im anjel. Videli ho ako niečo priesvitné, čo sa vznáša vo vzduchu. Deti nevedeli, čo to je. Lucia o tom mlčala, ale jej kamarátky to rozniesli po dedine. A tak Lucia sa vzdala spoločnosti ostatných dievčat a išla pásť ovečky so svojou sesternicou Hyacintkou a bratrancom Františkom.

V roku 1916 sa im opäť zjavil anjel ako pekný mladík, priesvitný ako krištáľ. Povedal im aby sa ho nebáli a predstavil sa ako anjel mieru. Lucia o tom píše:
Pokľakol na zem, sklonil čelo až k zemi a prikázal nám opakovať trikrát tieto slová: «Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba, milujem ťa! Prosím ťa za odpustenie pre tých, ktorí neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú.» Potom vstal a povedal: «Tak sa modlite. Srdce Ježišovo a Márie vaše prosby vypočujú.»
Jeho slová sa vryli tak pevne do našej pamäti, že sme na ne nikdy nezabudli. Od tej doby sme trávili dlhý čas tým, že sme hlboko sklonení opakovali túto modlitbu, až sme niekedy zmorení únavou padali. Okamžite som navrhla, aby sme o tom nikomu nepovedali a tentokrát ma, vďaka Bohu, poslúchli.

Druhé zjavenie anjela bolo niekedy v lete 1916, pri studni domu Lucie. Zrazu pred sebou videli postavu anjela, ktorý im povedal: „«Čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite! Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Márie majú s vami plán milosrdenstva. Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete. »
«Ako máme prinášať obete» - spýtala sa Lucia.
«Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do vašej vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste utrpenie, ktoré na vás Pán zošle. »“
Po tomto zjavení anjela sa začali viac modlievať, pripravovať sa na ten veľký plán, aj keď netušili, aký plán má s nimi Boh. Boh vstupuje do dejín svojím plánom milosrdenstva a práve skrze Pannu Máriu.

Tretie zjavenie anjela bolo koncom leta alebo začiatkom jesene v roku 1916. Na úpätí hory Cabeço bola jaskyňa, v ktorej sa Lucia, František a Hyacinta modlili modlitbu, ktorú ich naučil anjel. Nad sebou uvideli svetlo, vstali a zbadali anjela.
Lucia píše: „V ľavej ruke držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel nechal vznášať kalich vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami opakoval:
«Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na zmierenie za potupy, rúhania a ľahostajnosť, ktorými je urážaný. Pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Márie prosím ťa za obrátenie úbohých hriešnikov.»
Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, podal mi svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, pričom povedal: «Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!»“


Zjavenie Panny Márie 13. mája 1917

13. mája 1917, bola nedeľa, deti opäť išli pásť svoje ovečky do Cova da Iria a okolo jednej hodiny popoludní nad malým dubom sa im zjavuje Panna Mária. Prichádza v jemnom jase, oblečená v bielom a skveje sa ako slnko.
Lucia ako prvá naberá odvahu a hovorí: "Kto ste, Pani, a odkiaľ prichádzate?"
A Panna Mária jej hovorí: "Prichádzam z neba."
A Luciina prvá otázka znela: "Prídem aj ja do neba?"
A Panna Mária jej odpovedá: "Áno, prídeš aj ty do neba."
"A Hyacintka?" "Áno, aj ona."
"A František?" "Príde aj on, ale musí sa veľa modliť."
Lucia sa ďalej pýta: "A čo od nás chcete?"
A ona jej odpovedá: "Chcem, aby ste vždy 13. prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili."
Potom sa ich Panna Mária opýtala: «Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?»
Deti odpovedali: «Áno, chceme.»
«Budete teda musieť veľa trpieť, ale milosť Božia vás bude posilňovať.»
Potom deti zalialo silné svetlo, odraz lúčov, ktoré vychádzali z rúk Panny Márie. To svetlo ich preniklo do hlbín duše, takže sa uvideli v Bohu, ktorý bol tým svetlom, omnoho jasnejšie, akoby sa mohli vidieť v najlepšom zrkadle. Padli na kolená a modlili sa.
Po niekoľkých okamihoch Panna Mária na koniec zjavenia dodala: «Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.»
Boh ponúka ľuďom pomoc skrze Pannu Máriu do boja, ktorý satan vypovedal tomuto svetu. Panna Mária konkretizuje, že ruženec má byť tou zbraňou v tomto boji.
Keď sa zjavenie skončilo a deti prišli domov, Lucia mala z toho veľké problémy. Jej mama nechce prijať takúto správu, aby jej dcéra mala nejaké videnie, má z toho hrôzu, strach. Lucia pre tieto zjavenia veľmi trpí.


Zjavenie 13. júna

Deti Panne Márii prisľúbili, že prídu tam aj trinásteho v nasledujúci mesiac. Preto 13. júna deti sa vyberajú na to miesto, kde mali prvé zjavenie. Okolo poludnia sa situácia zopakuje. Objaví sa blesk a žiara. V tejto žiare prichádza na obláčiku Panna Mária. Lucia sa s ňou opäť rozpráva.
Pýta sa: "Čo chcete od nás, Pani, prečo prichádzate?"
A Panna Mária im opäť hovorí: "Chcem, aby ste prišli tu aj 13. na budúci mesiac, aby ste sa modlili ruženec každý deň a aby ste sa naučili čítať. Potom vám poviem, čo od vás chcem."
Panna Mária sa predstavuje ako Matka. Žiada bežnú vec od detí, aby sa naučili čítať a písať. V tých časoch to nebolo také bežné ako dnes, že každé dieťa sa musí povinne naučiť čítať a písať. Lucia sa s Pannou Máriou rozprávala dlhšie.
Panna Mária videla jej problémy, pýtala sa jej: "Lucia, veľmi trpíš?"
A Lucia jej odpovedala: "Áno, veľmi trpím, nikto mi nechce veriť, že sa tu zjavujete, nemohli by ste urobiť nejaký zázrak a dokázať ľuďom, že si nevymýšľame?"
Panna Mária dala Lucii nádej a povedala jej: "Áno, urobím zázrak, potvrdím pravosť týchto zjavení, ale až 13. októbra. Všetko to, čo trpíš, všetko obetuj za obrátenie hriešnikov, lebo veľmi veľa duší v týchto časoch prichádza do zatratenia, do pekla. Lebo niet nikoho, kto by sa za nich modlil. Preto Vás prosím, veľa sa modlite najmä svätý ruženec a prinášajte obety za hriešnikov.
Hyacintka a Lucia Pannu Máriu vidia aj počujú, František ju iba vidí, ale nepočuje. Panna Mária jej hovorí: "Musí sa veľa modliť a bude počuť aj on."
Lucia poprosila Máriu, aby ich vzala do neba. Panna Mária odpovedala: «Áno, Hyacintu a Františka si tam skoro vezmem, ale ty zostaneš ešte nejaký čas tu na zemi. Ježiš chce, aby ho ľudia poznali a milovali, a ty mu máš pri tom pomáhať. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho trón.»
Po tomto zjavení deti berú vážne slová Panny Márie, sú nadchnutí zachraňovať duše a začínajú sa veľa modliť a prinášať obety. Žili veľmi chudobne a jedlo, mali veľmi skromné. So sebou si nosili iba suchý chlieb, ale aj ten prestávajú jesť a dávajú ho ovečkám. Toto všetko chcú obetovať za hriešnikov. Okolo pása nosia povraz a utrpenie, ktoré im povraz spôsobuje, obetujú za obrátenie hriešnikov.


Zjavenie 13. júla

13. júla 1917 si Panna Mária žiadala, aby deti opäť prišli do Cova da Iria. Lucia začína prežívať zápas, útoky zo strany mamy, útoky zo strany kňaza, výsmech dedinčanov, pochybnosť, že tieto zjavenia môžu byť dielom satana, to všetko tak na ňu doľahlo, že Lucia sa rozhodla 13. júla do Cova da Iria neísť. František a Hyacintka jej dohovárajú, veď to sľúbili a oni sú ešte maličkí, sami tam ísť nemôžu. Ale Lucia im oznámila deň predtým, že nepôjde. V nasledujúci deň. 13. júla sa Lucia ráno zobudí a ako Lucia sama hovorí: "Bola to zvláštna sila, milosť, v jednom okamihu akoby ma pobadala neznáma sila, utekala som pre Hyacintku a Františka a vravela, že musíme ísť do Cova da Iria." Nakoniec tam išli všetci traja. Zlý duch na Luciu poriadne útočil, pretože 13. júl v týchto zjaveniach bol veľmi dôležitý. Okolo jednej hodiny popoludní sa opakuje situácia z predchádzajúcich mesiacov. Panna Mária prichádza v neobyčajnom svetle a v žiare, oblečená v bielom. Lucia sa jej pýta, čo od nich chce. A Panna Mária im odpovedala, že chce, aby aj na nasledujúci mesiac 13.8. prišli a aby sa každý deň modlili ruženec a tak svetu vyprosili mier a koniec vojny.
Lucia prosila Pannu Máriu, aby im povedala, kto je, a aby urobila zázrak, pomocou ktorého by ľudia uverili zjaveniam. Panna Mária prisľúbila, že v októbri im povie, kto je a čo žiada, a taktiež že urobí žiadaný zázrak.
Pokračovala: «Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na zmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.»
13. júla im Panna Mária dáva tajomstvo o udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Toto je rozdelené do troch častí: prvá a druhá časť boli zverejnené krátko po týchto zjaveniach, tretia časť bola zverejnená až v roku 2000. Čo vlastne Panna Mária deťom povedala?


V prvej časti tajomstva ukazuje deťom peklo.

Lucia to popisuje takto: "Panna Mária roztiahla ruky a z jej prstov vytryskla žiara, ktorá akoby prerazila hlbiny zeme. Zdalo sa, že odraz žiary prenikol do zeme a videli sme sťa more ohňa, diablov a duše, akoby boli priesvitným uhlím čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským výzorom. Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané do výšky s plameňmi, ktoré ale potom znovu padali na všetky strany, podobné iskrám vo veľkých požiaroch. Boli bez váhy a rovnováhy. Krik, stonanie od bolesti, zúfalstvo spôsobovali hrôzu a trasenie. Pod vplyvom tohoto videnia som zúfalo vykríkla. Počuli to všetci okolostojaci. Diabli sa rozlišovali tým, že mali hrozné a škaredé črty strašných a neznámych zvierat. Ale boli priesvitní, ako to rozžeravené uhlie. Boli sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k Panne Márii a prosili o pomoc.


Druhá časť tajomstva hovorí o budúcnosti.

Vtedy nám Panna Mária povedala: «Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier.
Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca.
Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené.
Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru.»


Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti.

Bola zverejnená až 13. mája 2000. Sestra Lucia píše:
„Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“
- „A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.
Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.“
- „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.
Zjavenie 13. júla sa skončilo a Panna Mária opäť ich prosí, aby nasledujúci mesiac trinásteho prišli do Covy da Iria.


Zjavenie 19. augusta

13. augusta prichádza do Cova da Iria už množstvo ľudí.
Zjavenia Panny Márie veľmi dráždili slobodomurárov. Starosta krajského mesta Vila Nova de Ourém prichádza 13. augusta do Fatimy na faru za pánom farárom a žiadal si predvolať deti. Miestny farár dal deti priviesť na faru a starosta ich zobral do auta a odvádza do svojej vily, do krajského mesta.
Tam deti vypočúval a zastrašoval, žiadal ich aby odvolali zjavenia, aby pripustili, že klamali. Hyacintke hovorí, že ak toto všetko neodvolá, má tam kotol s vriacim olejom a v tom oleji ju uvarí. Nakoniec do svojej vily zavolá psychiatra a deti necháva vyšetriť. Psychiater mal za úlohu vyhlásiť, že deti majú halucinácie a že sú psychicky choré. Psychiater ich vyšetril a zistil, že deti sú úplne v poriadku.
Ľudia prichádzajú do Cova da Iria. Okolo poludnia všetci uvideli žiaru, v ktorej Panna Mária prichádza, ale deti neprišli. Ľudia nevedeli, čo sa stalo. Lenže neskôr niekto v zástupe vykríkol, že starosta deti uväznil. A tak sa dvíha vlna odporu voči starostovi. Starosta musí deti vrátiť naspäť do Fatimy.
Deti prichádzajú so svojimi ovečkami na pašu. Keďže sa deti 13. augusta na zjavenie nemohli dostaviť, zjavenie majú až 19. augusta. Panna Mária im znovu opakuje, že si želá, aby do Cova da Iria prišli aj na ďalší mesiac 13. septembra a 13. októbra. A tu im aj sľubuje, že v októbri urobí zázrak. Žiadala ich, aby sa veľa modlili a prinášali obety za hriešnikov.
Povedala:«Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.»
Ľudia sa začali na deti obracať s rôznymi prosbami, aby ich predkladali Panne Márii. Lucia všetky prosby odovzdáva Panne Márii. Panna Mária im hovorí, že niektorých uzdraví, ale niektorí ostanú tak ako sú, so svojou chorobou, so svojím utrpením, pretože to pre spásu ich duše je oveľa lepšie.


Zjavenie 13. septembra

13. septembra Panna Mária prichádza do Cova da Iria. Prichádzajú tam aj deti a spolu s nimi aj veľmi veľký zástup ľudí. Lucia sa jej opäť pýta, čo si od nich žiada. Panna Mária jej hovorí, že chce, aby pokračovali v modlitbe svätého ruženca tak, ako začali.
Panna Mária okrem iného povedala:
«Modlite sa ďalej ruženec, aby ste vyprosili koniec vojny. V októbri príde i Kristus Pán, Sedembolestná Panna Mária a Panna Mária Karmelská, svätý Jozef s Ježiškom, aby požehnali svet. Boh je s vašimi obetami spokojný, ale nechce, aby ste spali s povrazom1 obviazaným okolo tela. Noste ho iba vo dne.»
(Deti začali nosiť okolo tela kúsok hrubého povrazu, ktorý si nedávali dole ani v noci. To im často bránilo spať.)


Zjavenie 13. októbra

13. októbra 1917 sa do Fatimy chystá veľmi veľké množstvo ľudí, pretože na tento deň je prisľúbený zázrak. Lucia o tomto zázraku hovorila, že Panna Mária potvrdí pravosť zjavení. Lucia to doma nemá ľahké. Jej mama je plná strachu, že Lucia ľudí podviedla. Bojí sa, že sa nič nestane, že jej dcéra ostane klamárkou, celá ich rodina utrpí na dobrom mene, ktoré má.
Podľa štatistiky 13. októbra do Cova da Iria prišlo asi 70 000 ľudí. Počasie tiež nebolo dobré, vonku pršalo, bola zima, fúkal strašný vietor. Šudia, ktorí od skorého rána prichádzali do Cova da Iria, borili sa v blate a boli celí premočení. Keďže fúkal vietor, nepomohli im ani dáždniky. Od rána sa tam modlili a čakali na to, čo Boh vykoná skrze Pannu Máriu.
Do Cova da Iria prichádzajú aj mnohí slobodomurári, ktorí chcú toto všetko zosmiešniť, uviesť v masmédiách, akí luhári sú kresťania. Pre nich tá chvíľa čakania bola veľmi dlhá. Okolo poludnia prichádzajú do Cova da Iria aj deti. Majú veľký problém sa tam dostať cez tie davy ľudí. Chlapi im pomáhajú, aby sa dostali k dubu, kde po minulé mesiace sa im Panna Mária zjavovala.
Okolo poludnia v žiare a v blesku prichádza Panna Mária, zjavuje sa im nad nízkym dubom, ktorý už je celý zničený, pretože ľudia ho už obtrhali. Lucia sa jej opäť pýta, čo si od nich žiada. Ona si žiada, aby na tom mieste postavili kaplnku na jej počesť, pretože je Ružencová Panna Mária. Chce, aby sa každý deň modlili sv. ruženec. Keďže v tom čase bola prvá svetová vojna, Lucia sa jej pýta, či sa skoro skončí táto vojna. Panna Mária im hovorí, že áno, skončí sa skoro a vojaci sa vrátia domov. Lucia s Matkou Božou rozpráva aj o bežných veciach.
Lenže potom sa stáva jedna zvláštna vec. Slnko predtým bolo zakryté mrakmi, husto pršalo. Tesne pred tým, ako malo začať zjavenie, dážď ustáva, mraky akoby sa začali od seba vzdiaľovať a v malej štrbine sa začína ukazovať slnko. Panna Mária roztvorila ruky, z jej rúk opäť vyšla žiara a Lucia nevediac prečo, ani nehľadela na slnko, skôr hľadela na hruď Panny Márie, zrazu vykríkla: " Pozrite na Slnko!"
A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť a menilo rôzne farby. Farebné lúče padali na ľudí, takže aj ľudia sa navzájom videli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a v tej rotácii, akoby padalo na zem. Bolo hrozné. Všetci si mysleli, že sa blíži koniec sveta. Ľudia od hrôzy a strachu kričali. Padali do blata, modlili sa a prosili o odpustenie hriechov. Zázrak Slnka trval asi 10 minút.
Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do Slnka, v popredí Slnka uvideli Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Panna Mária sa im tam zjavuje so Sv. Rodinou. To bolo jedno zjavenie. Potom toto zmizlo a Panna Mária sa im potom zjavila ako Karmelská Panna Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Keď toto zmizlo, tak potom sa im Panna Mária zjavila ešte ako Sedembolestná Panna Mária. Lucia vravela, že spoznávala v duchu, nepovedala jej to Panna Mária, že aj keď prichádza v rôznych podobách, vždy si želá jedno a to isté ako Matka, aby nám pomohla kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala cestu.
Prítomnosť Sv. Rodiny v zjavení chápala ako naliehavú výzvu k svätosti rodín, aby sme upriamili svoj pohľad na Nazaretskú Rodinu a nasledovali ju pri tomto putovaní do neba. V zjavení Karmelskej Panny Márie v rehoľnom rúchu vidí výzvu k dokonalosti v zasvätenom živote, a zjavenie Bolestnej Márie vidí ako výzvu k dokonalosti kresťanského života, tým nám chce vyjadriť hodnotu utrpenia a obety z lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť zjavení vo Fatime. Celé posolstvo fatimskej Panny Márie musíme chápať vo svetle materinskej lásky. Či môže matka mlčať, keď sú podkopávané základy našej spásy?

Zjavenie 13. októbra sa skončilo, ale zjavenia sa týmto nekončia. Panna Mária 13. júla Lucii povedala, že príde a požiada o zasvätenie Ruska a požiada o odprosujúce zmierne pobožnosti v prvé soboty mesiaca.
13. októbra sa zjavenia vo Fatime končia a 25. októbra sa začína veľká októbrová socialistická revolúcia, to, o čom Panna Mária v júli deťom hovorila. Rusko začína rozširovať svoje bludy do celého sveta. Všetko to začína v Rusku v strašnej sile a moci. Stalin likvidoval cirkev, kňazov, kostoly. Roky po októbrovej revolúcii to boli roky mučeníctva v Rusku. Preto Panna Mária povedala, že príde a požiada Sv. otca o zasvätenie Ruska. Povedala: "Ak sa ľudia neobrátia a neprestanú urážať Boha, príde iná vojna, horšia ako táto prvá." Prvá svetová vojna skončila a za ňou prišla ešte horšia, druhá svetová vojna.


Ďalšie zjavenia

Po týchto pravidelných zjaveniach sa Panna Mária deťom zjavuje ešte niekoľkokrát. Jedno zjavenie mala ešte Hyacintka tesne pred svojou smrťou. Panna Mária Lucii povedala, že Hyacintku a Františka si zoberie veľmi skoro, ale ona na určitý čas ostane na tomto svete. Pán Ježiš si ňou chce poslúžiť, aby dala spoznať a milovať Pannu Máriu. "Pán Ježiš chce ustanoviť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju prijme, tomu sľubujem spásu a tieto duše budú drahé Bohu, budú ako kvety, ktorými ja sama okrášlim Jeho trón." "A to zostanem sama?" Panna Mária jej hovorí: "Nie, nebudeš sama, moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočišťom a istou ochranou, ktorá ťa privedie k Bohu."
V roku 1918 František ochorel. V Portugalsku vtedy zúrila chrípková epidémia a on na chrípku zomiera. Takisto aj Hyacintka ochorela. V roku 1919 má ešte zjavenie a Panna Mária jej v tomto zjavení presne povie dátum, kedy zomrie a povie jej ešte niečo, o čom sa tak málo hovorí v dnešných časoch a je to veľmi aktuálne na túto dobu: "Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy. V Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú to hriechy nečistoty. Lekári nemajú svetla, aby uzdravili chorých, lebo nemajú Božiu lásku. Kňazi musia byť čistí. Veľmi čistí. Neposlušnosť kňazov a rehoľníkov voči vlastným predstaveným a voči sv. Otcovi sa veľmi nepáči Pánu Ježišovi."
Určite nie náhodou počula Hyacintka od Panny Márie tieto slová, dnes sú zvlášť aktuálne, lebo vidíme, aká móda vládne svetom. Tí, ktorí sa obliekajú neslušne, dávajú podnet k hriechu, sú zodpovední nielen za vlastné hriechy, ale aj za hriechy iných, ktoré zapríčinili. Neslušná móda je diablovým úskokom a vidíme, že svet ju poslúcha, akoby to bol zákon. Do tejto siete diabol loví mnohé duše. Naše odevy musia chrániť oči a srdcia, aby sme sa nedali strhnúť pokušeniam tela a sveta.
František zomrel 4.4.1919, Hyacintka 20.2.1920 a Lucia zostáva sama. Ale tak ako jej to Panna Mária sľúbila, Jej Nepoškvrnené Srdce bude jej útočiskom a istou cestou, ktorá ju dovedie k Bohu.


Ďalšie zjavenia Lucii

Panna Mária sa Lucii zjavuje viac krát v kláštore, do ktorého Lucia vstúpila, v kláštornej kaplnke. Jedno dôležité zjavenie mala Lucia 10. decembra 1925. Panna Mária sa jej tam nezjavuje sama, zjavuje sa jej s malým dieťaťom Ježiškom, ktorý prichádza po boku Panny Márie. Panna Mária jej ukazuje svoje Srdce, ktoré je ovinuté tŕním a jeden tŕň bodá do toho srdca. A vtedy dieťa Ježiš povedalo Lucii:
"Maj zľutovanie nad srdcom svojej Najsvätejšej Matky, ktoré je pokryté tŕňmi, ktoré jej nevďační ľudia v každom okamihu doň vtláčajú. A niet nikoho, kto by robil zadosťučinenie, aby vytiahol to tŕnie."
Panna Mária Lucii hovorí: "Dieťa moje, aspoň ty ma poteš. Povedz všetkým, ktorí počas piatich mesiacov v prvé soboty pristúpia k sv. spovedi, prijmú sv. prijímanie, pomodlia sa ruženec a aspoň 15 minút mi budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom, aby ma potešili, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre večnú spásu ich duše."
Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobôt bude možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, ak s tým budú kňazi súhlasiť. Potom Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých sobôt a nie sedem, alebo deväť: «Dcére moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:
1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej.
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny.»

Panna Mária nám dáva jeden obrovský prísľub skrze tieto zjavenia vo Fatime. Dáva nám prísľub večnosti. A nechce od nás veľa, len päť prvých sobôt s úmyslom potešiť ju, byť s ňou, modliť sa ruženec a vyťahovať tŕne, ktoré jej hriešnici svojimi hriechmi bodajú do jej Srdca. Tak málo si žiada Panna Mária, tak veľa sme mohli za to dostať.

15.2.1926, sa zjavuje v kaplnke Lucii Ježiš ako dieťa a pýta sa jej: "Už si rozšírila úctu k Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky?" Lucia hovorí: "Mám ťažkosti, ty vieš, že som to povedala kňazovi, aj biskupovi, ty vieš že ja som urobila všetko preto a viac už urobiť nemôžem."
Ďalej Lucia povedala, že niektoré duše majú ťažkosti spovedať sa v sobotu a prosila, či by spoveď mohla byť platná 8 dní. Ježiš odpovedal:" Áno, môže to byť aj dlhšie, za predpokladu, že sú v stave milosti, keď ma prijímajú a majú úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Máriinmu!"

Zjavenia ešte nekončia, nebo ešte stále útočí na srdcia ľudí. V roku 1929 mala opäť Lucia zjavenie v kaplnke. Zjavila sa jej Panna Mária a povedala:
"Prišla chvíľa, kedy si Pán Ježiš želá, aby sv. Otec so všetkými biskupmi zasvätil Rusko môjmu Srdcu a týmto prostriedkom ho Pán Ježiš zachráni. Je toľko duší, ktoré Božia spravodlivosť odsudzuje za urážky spáchané voči mne, preto prichádzam prosiť o zadosťučinenie. Obetuj sa s týmto úmyslom a modli sa." Lucia toto posolstvo odovzdáva cez svojho biskupa, cez svojho kňaza a neskôr aj sama píše sv. Otcovi, že si toto nebo želá.
Neskoršie Pán Ježiš vnútorným posolstvom Lucii povedal:
"Nechceli vyhovieť mojej žiadosti! Ako kráľ Francúzska (spomienka na nesplnenie požiadavky Božského Srdca Ježišovho) sa dajú na pokánie a pristúpia k zasväteniu, ale už bude neskoro! Rusko už medzitým rozšíri svoje bludy po svete, vyvolá vojny a prenasledovanie Cirkvi. Svätý Otec bude musieť veľmi trpieť."
Žiaľ, pápež Pius XI. neurobil toto zasvätenie. Za pontifikátu pápeža Pia XII. prichádza strašná vojna, o ktorej Panna Mária hovorila deťom ešte v júli 1917; vojna, ktorá bude mať oveľa horšie dôsledky, ako prvá svetová vojna.
V marci 1939, náš Pán sa zjavil Lucii:“ Žiadaj, znovu žiadaj, žiadaj neprestajne o založenie spoločenstva na odčinenie urážok a na počesť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v prvé soboty v mesiaci. Čas sa blíži, keď moja sila spravodlivosti potrestá zločiny rozličných národov.


Zasvätenie Portugalska

Portugalskí biskupi vidia, aké davy ľudí prichádzajú do Fatimy, ako sa modlia. V prvých rokoch po začiatku zjavení neboli doporučené miestnym biskupom púte do Fatimy. Cirkevné vrchnosti si počínali s veľkou opatrnosťou. Fatimskí kňazi boli podrobení prenasledovaniu zo strany slobodomurárskych vrchností.
Zbožný ľud však napriek zákazu prichádzal až v šesťdesiatisícovom počte. Prichádzal iba ľud. S odstupom času, v roku 1922, miestny biskup konštatoval, že nie je možné nechať toľké davy bez pastorácie a dovoľuje slúžiť v Cova da Iria sv. omše. V roku 1926 navštevuje Fatimu už aj pápežsky nuncius. Miestny biskup z Leire robí prvú oficiálnu púť v roku 1927.
V roku 1930 bolo fatimské zjavenie uznané miestnym biskupom a do Fatimy prišlo oveľa väčšie množstvo pútnikov ako do Lúrd. Dovtedy Lurdy boli najväčšou svätyňou mariánskych zjavení. Portugalskí biskupi prijali zjavenie Panny Márie a vyhlásili národnú púť do Fatimy. Rusko šíri bludy a v Španielsku vypukla krvavá občianská vojna. Preto všetci portugalskí biskupi si robia púť do Fatimy, na kolenách pred sochou Panny Márie zasväcujú Portugalsko jej Nepoškvrnenému Srdcu. A Portugalsko bolo krajinou, ktorú komunizmus nezasiahol. Španielsko s Portugalskom má veľmi dlhú hranicu. Portugalsko sa vyhlo aj tragédii bratovražedného boja. Boh zázrakom túto krajinu uchránil vďaka zasväteniu, ktoré urobili portugalskí biskupi 13.5.1931.
Portugalskí biskupi v roku 1938 si robia ďalšiu púť do Fatimy, za účasti 20 biskupov, tisíc kňazov a vyše pol milóna veriaciach opäť zasväcujú Portugalsko. Vzývajú Pannu Máriu ako Kráľovnú Pokoja o pomoc, o záchranu pred druhou svetovou vojnou. Tým, že oni urobili tento akt, Portugalsko bolo uchránené od hrôzy druhej svetovej vojny. Toto je len vecou zázraku. Tu vidno, aký zásah malo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tu vidno, čoho všetkého sme mohli byť aj my ušetrení, nebyť neposlušnosti, ktorá, žiaľ, zachvátila aj mnohých v cirkvi.


Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 Pápež Pius XII. je nazývaný aj fatimský pápež, lebo bol za biskupa vysvätený 13. mája 1917. Presne v deň prvého zjavenia vo Fatime. Tento pápež sa začína Fatimou vážne zaoberať. Slávi svoje 25. výročie biskupskej vysviacky a vtedy si uvedomuje, že Fatimu nemôže nechať nepovšimnutú.
Pápež 13.mája 1942 cez vatikánsky rozhlas zasväcuje svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vyzval všetkých biskupov, ale žiaľ, pridali sa k nemu iba portugalskí biskupi. Spojení s touto rozhlasovou reláciou zasvätili Portugalsko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zvrat v druhej svetovej vojne nastal vďaka tomuto zasväteniu, pretože práve v tom roku 1942 pri Moskve nastáva obrat, Hitler začína ustupovať.

 Vojna sa skončila a pápež pre toto dielo podniká ďalšie kroky. 5. júla 1952 zasväcuje Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ľudí v Rusku, ale aj všetkých tých, ktorí sú pod komunistickou nadvládou (ap. list Sacro Vergente Anno).
Vieme veľmi dobre, že 50. roky boli aj u nás veľmi ťažké. Skutočne ako jeden červený drak s chápadlami začal komunistický režim ničiť všetko, všetky krajiny, kde mal akýkoľvek dosah.

 

Obnovenie zasvätenia sveta

 Počas Druhého vatikánskeho koncilu 510 biskupov zo 78 krajín sveta podpísalo petíciu s prosbou, aby Svätý Otec zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie celý svet, s osobitným vymenovaním Ruska a iných národov podmanených komunizmom, a aby to spolu s ním v ten istý deň urobili všetci biskupi sveta.
Dokument odovzdali Pavlovi VI. počas osobitnej audiencie 3. februára 1964. Pavol VI. 21. novembra 1964 „zasvätil ľudský rod“ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 13. mája 1967 – na 50. výročie fatimských zjavení Pavol VI. navštívil Fatimu, kde sa modlil o pokoj pre Cirkev a pre svet.


Ján Pavol II.

 Vieme veľmi dobre, že požiadavka neba bola úplne splnená až cez pápeža, ktorý celkom svoj život zasvätil Panne Márii a to práve vďaka knihe o Pravej úcte k Panne Márii od Ľudovíta Grignona, ktorý pochopil veľkosť a dôležitosť Panny Márie v dejinách Cirkvi.
On sám svoj život úplne odovzdal a zasvätil Panne Márii ako kňaz aj ako biskup. Neskôr ako pápež Ján Pavol II. prijíma pápežské heslo: "Totus Tuus! Celý tvoj, Mária!" Poznajúc, prečítajúc fatimské tajomstvo, po atentáte v roku 1981 si uvedomuje, že on je pápežom tohto tajomstva. O rok nato si urobí púť do Fatimy, kde ďakuje Matke Božej za záchranu svojho života a zasväcuje svet Panne Márii. Ale biskupi sveta s ním neboli spojení.
25.3.1984 tento pápež v Ríme opäť zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, v spojení so všetkými biskupmi sveta a to je brána, ktorá otvárala dvere pre milosť Božiu, pre pád komunizmu. Lucia v liste z 8. novembra 1989 adresovanom Svätému Otcovi píše: „Áno, bolo uskutočnené tak, ako si ho priala Matka Božia."
 Možno ešte spomenúť, že v jubilejnom roku 2000 (8. októbra) Ján Pavol II. zasvätil Cirkev a svet v treťom tisícročí Matke Božej. Bolo to v závere svätej omše, ktorá bola slúžená ako jubilejný deň biskupov. Na liturgii, a teda aj na akte zasvätenia, bolo prítomných 1400 biskupov z celého sveta. Aj tentoraz to bolo pred sochou Panny Márie privezenou na túto príležitosť z Fatimy.


Záver

 Ako sme už uviedli, František zomrel 4.4.1919, Hyacintka 20.2.1920, blahorečení boli 13.5.2000 vo Fatime. Lucia zomrela 13.2.2005.
 Následky toho, čo satan spôsobil vo svete, budeme ešte dlho všetci znášať. Musíme urobiť dostatočné zadosťučinenie za tú neposlušnosť, musíme priniesť ešte veľmi veľa modlitieb, obiet, aby sme odčinili to zlo, ktoré celá generácia spôsobila.
Príklad Portugalska nám ukazuje, čoho všetkého sme mohli byť aj my uchránení, keby boli prijali všetci biskupi výzvu svätého Otca a zasvätili svoje diecézy i celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Ale každý z nás môže prispieť k zasväteniu celého sveta: predovšetkým sám sa zveriť Panne Márii, zasvätiť svoju rodinu, pričiniť sa o zasvätenie farnosti, mesta, dediny ... Pápeži vykonali, čo od nich Panna Mária žiadala, teraz je rad na nás!

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017