Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Modlitby za kňazov

 

 

Buďte mojimi rukami, ktoré rozdeľujú bohaté milosti všetkým tým, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi. V týchto časoch sa chcem zjavovať prostredníctvom vás. Svoje milosti chcem rozdeľovať vašimi kňazskými rukami, ktoré nech sa vždy všetkým otvárajú ako pomoc a posila. Lejte balzam na boľavé rany. Prinášajte pomoc tým, ktorí sa nachádzajú v chudobe a opustenosti. Pomáhajte trpiacim, odsunutým na okraj, malým, utláčaným a prenasledovaným, aby sa dostali na cestu dôvery a nádeje. Buďte rukami vašej nebeskej Matky, ktoré sa vždy otvárajú, aby vyliali plnosť milostí na všetky dietky! (MK, 8. 5. 1986)

 

            Ťarchu tejto doby stále viac pociťujeme v našom každodennom živote a neraz hľadáme oporu, útechu, radu či posilnenie vo viere u kňazov. Koľkokrát sa nám stalo, že sme boli odmietnutí, neprijatí alebo dokonca kritizovaní tými, u ktorých sme hľadali pomoc. Potom z našej strany nastupuje kritika, ohováranie, či posudzovanie. Panna Mária nás v modrej knihe vyzýva k opačnému postoju. Nesúďte, neposudzujte, ale vezmite ruženec do ruky a modlite sa za nich. Aj oni sú vystavení mnohým útokom zla zo strany tohto sveta a často nemajú silu v tejto dobe temna kráčať za svetlom. Je veľmi bolestivé, keď počúvame o mnohých odchodoch kňazov z pastorácie, ba dokonca aj z kňazstva. Je to rana Cirkvi a my sme časťou tejto Cirkvi, preto nemôžeme zostať ľahostajní voči jej ranám. A Panna Mária prichádza, aby nám ponúkla liek na tieto rany – modlitbu za kňazov. Mnohí z vás ste odpovedali na toto volanie Panny Márie, o tom svedčia aj čísla, ktoré uverejňujeme v štatistike. Uverejňujeme ich preto, aby sme vás povzbudili, že nie ste sami v tomto zápase o kňazov. Lebo keď stratíme kňazov, stratíme aj Pána, ktorého nám oni dennodenne prinášajú na našich oltároch. V dobe, keď je Cirkev a zvlášť kňazi vystavení veľkým útokom verejnosti, máme postaviť hrádzu modlitbou, ako nám to často Panna Mária pripomína v modrej knihe.

Pokyny k týmto modlitbám:

 

1. Vyzývame Vás vytvoriť 7-členné modlitebné skupiny, ktoré sa budú modliť za konkrétneho kňaza. Skupiny, ktoré sa rozhodnú takto modliť, nech si rozdelia jednotlivé dni v týždni, v ktorých sa budú modliť a obetovať za kňaza, ktorého si sami vyberú, alebo môžu požiadať meno kňaza od nás z Inštitútu. Každý člen skupiny tak dostane jeden deň v týždni, v ktorom všetky modlitby, obety a utrpenia dáva za zvereného kňaza. Modlitby, ktoré sa bežne modlíte, obetujte na tento úmysel. Po nahlásení skupiny u nás, pošleme Vám pre každého člena obrázok, s vyznačeným dňom, v ktorom sa obetuje za kňaza.

 

2. Evidujeme jednu kontaktnú adresu na sedem veriacich a meno kňaza, za ktorého sa modlia. Novovytvorenú skupinu môžete nahlásiť na adrese INSPM, Mäsiarska 28, 040 01 Košice alebo emailom; marta@maria.sk; fatima@maria.sk

 

3. Predsavzatie neviaže pod hriechom, kedykoľvek možno záväzok ukončiť, ale prosíme nahlásiť to kontaktnej osobe, aby sa mohla zabezpečiť náhrada.

4. Nemusí sa o tom hovoriť tomu, za koho sa modlíme.

Ako každý rok, uvádzame stručnú štatistiku tých, ktorí sa zapojili do našej modlitbovej akcie za kňazov.

V prehľade uvádzame iba počty sedemčlenných spoločenstiev (stav k 1.1.2018) 

Podľa členenia diecéz
   
Bratislava 342
Trnava 231
Nitra 418
Žilina 707
Banská Bystrica  299
Spiš 424
Košice 1205
Rožňava 238
Zahraničie  12
Prešov ( GK) 79
Spolu 3955

V roku 2017 sme zaevidovali  105 skupiniek viac, t.j. 735 osôb zareagovalo na túto výzvu a pridalo sa k týmto modlitbám.

Tieto naše modlitby za kňazov nie sú novým hnutím, ale sú ovocím modlitieb vo večeradlách. Veď Panna Mária si želá: „Veriaci nech utvoria okolo kňazov môj verný zástup, moje biele vojsko...“(PMK 1.11.1973). Veríme, že toto biele vojsko nastúpi do boja s ružencom v ruke, aby uprostred veľkej tmy zažiarilo nové svetlo, lebo všetci túžobne očakávame prisľúbené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ono príde, ale k tomu nám Panna Mária v modrej knihe hovorí ...“toto víťazstvo začne záchranou mnohých mojich úbohých synov - kňazov, ktorí zblúdili. Utvorte nepretržitý reťazec modlitby a lásky, aby ste prosili o ich záchranu, aby sa moje Nepoškvrnené Srdce stalo pre nich najbezpečnejším útočišťom...“ (PMK 9.7.1975).

Priateľu, ktorý čítaš tieto riadky, pripoj sa k nášmu spoločenstvu modliacemu sa za kňazov!

Všetkým, ktorí sa modlia za kňazov, ďakujeme za ich obetu a vyprosujeme požehnanie a vytrvalosť v modlitbe aj v ďalšom roku.

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017